Utdelade stipendier

Axel Larssons Minnesfond

2018
Johan Kauppi får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:

”Johan Kauppis inlämnade bidrag svarar väl mot stipendiets syfte och vittnar om ett moget formspråk som karaktäriseras av enkelhet med tydliga grundformer, välgjorda detaljer och stor kunskap om material och tekniker som vilar på en svensk hantverkstradition. Den tunna, sirliga formgivningen av rumsliga objekt passar både för olika interiörer och i uterummet med en hållbarhet som kommer leva länge både materiellt och visuellt.”

Läs mer om 2018 års stipendiater i vårt pressmeddelande.

2017
David Ericsson
 får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:

”David Ericsson älskar trä. Han är särskilt glad i bok, för dess täthet och styrka och för att ytan blir så vacker när den bearbetats. Han har till och med bildat Friends of Wood, med material som blir bra kompisar till trä. Han ger sig in på djupet av stolars konstruktioner i precisa och långsamma processer med inspiration från den antika möbelhistorien. Fram träder stolarna Madonna och Hedwig, en utsökt familj som sakta utvidgas. Axel Larsson skulle ha varit stolt.”

2016
Sami Kallio
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:

”I Sami Kallios verksamhet finner vi en stark experimentell och formsökande förmåga, som letar nya vägar till stolars design, där särskilt stolsryggar och ben får ny spänning och detalj, med stor förtrogenhet i material, produktionsteknik och gestaltning.”

2015
Lukas Dahlén får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:

”För ett visat gestaltningskunnande i design med formspråk för såväl stora som små artefakter, som vilar på god känsla i material och form.”

– Ur ett ekologiskt perspektiv är en långlivad produkt den mest hållbara. Därför är min ambition att skapa produkter med hög materiell funktion, funktionell och estetisk kvalitet i material som åldras vackert med förhoppningen om att de ska leva i flera generationer, säger Lukas Dahlén.

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond

2016
Martin Liljesand
är frilansande grafisk designer som tog kandidatexamen i Grafisk design och Illustration från Konstfack 2015. Han tilldelades stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond med följande motivering:

”Martin Liljesand tilldelas stipendiet för sitt – i vår digitala samtid – unika förhållningssätt till grafisk design. Nämnden vill speciellt framhålla hur han närmat sig bokstavskonsten med hantverksmässiga metoder. Martin Liljesands omsorgsfullt gjorda bok om Slussen i Stockholm med de spår som människor lämnat på denna plats är inte bara vacker och omsorgsfullt utförd, den är också ett dokument för framtiden.”

2014
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 20 000 kronor till modestudenten Matilda Norberg. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner samt Konstfack och har påbörjat sin masterutbildning i Knitwear på Royal College of Art i London. Den stora drivkraften för Matilda är att driva utvecklingen framåt inom textila material och tekniker med fokus på stickning. Stipendiet delades ut i samband med Svensk Forms årsmöte i Umeå den 24 maj 2014. För mer information och bilder se vårt nyhetsrum.

2009
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 20 000 kronor till
Hedvig af Ekenstam.

2006             
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 10 000 kr till Erika Lövqvist.

Johan Anderssons fond

2017
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 20 000 kronor till Elina Johansson med motiveringen:

”Elina Johanssons examensarbete på Beckmans Designhögskola var fascinerande. Hon hade oförväget experimenterat med och utvecklat nya förnyelsebara material av cellulosafibrer och kaffesump(!). Resultaten avslöjar en säker formkänsla och förmåga att utvinna sinnliga uttryck ur skräp och restprodukter.”

2013
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 20 000 kronor till Sofia Winberg.

2007
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 15 000 kronor till Britta Teleman.

2005             
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 10 000 kronor till Elisabeth Henriksson.

2000     
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 10 000 kronor till Elna Jolom.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond

2018
Clara Nordenhök får stipendium ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks fond med motiveringen:

”Clara Nordenhöks skodesign har ett konsekvent genomförande och ett eget formspråk med en särart som syns i hela kollektionen – en kollektion som känns färdig att gå rätt ut i industrin för att sedan locka på skobutikernas hyllplan på ett sätt som är ovanligt moget för en student. Ett tydligt hållbarhetstänk syns i valet av material och designen har en egen attityd som vittnar om en ung formgivare som går ’all in’.”

Läs mer om 2018 års stipendiater i vårt pressmeddelande.

2015
Johan Lindberg får stipendium ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks fond med motiveringen:

”Johan Lindbergs studier kring hantverkstradition och småskalig produktion i relation till serieproduktion, belyser tingens emotionella värde ur nya vinklar och passar väl in i Fiskars anda”

– Jag upplever finsk form som än mer avskalad än den svenska. Det passar mig bra, för reduktion som metod är något jag tilltalas av och finner stor nytta av i mitt arbete, säger Johan Lindberg.

2012
2012 tilldelades Therese Granlund ett stipendium på 15 000 kr ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond. Therese gick en tvåårig Masterutbildning på Design Academy i Eindhoven, Holland och ville använda pengarna till sitt examensprojekt. Stipendiet delades ut i samband med Svensk Forms årsmöte den 26 maj 2012. Therese verkar inom både produkt- och konceptuell design, med fokus på glas och möbelformgivning. Projektet visades vid skolans examensutställning i samband med Dutch Design Week.

2002
Stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond på 10 000 kronor till Malin Lundmark.

 

Lennart Lindkvists Jubileumsfond

Fonden avslutades 2013.

2013: Lotta Jonsson
Juryns motivering: ”I sina texter kombinerar Lotta Jonson ett vaket öga på samtiden med en kunskap om den svenska och internationella designvärlden – och med ett stort engagemang för ämnet industridesign. Hon efterlyser och kräver akuta åtgärder för att stödja formgivningens roll i det snåla kulturklimatet. Som fri skribent har Lotta Jonson en stark integritet som gör henne till en av våra mest orädda, aktade och personliga journalister inom designområdet.”

2011: Petter Eklund
Juryns motivering: ”I Petter Eklund har den svenska konstindustrin, med betoning på keramiken och glaset, en passionerad förkämpe. Hans arbete kännetecknas av en unik kombination av ett personligt och lustfyllt språk och en encyklopedisk ämneskunskap. Stipendiet vill uppmuntra Petter Eklunds insats för att hålla intresset för kvaliteten inom konstindustrin och hantverket vid liv och samtidigt dokumentera formgivarnas villkor.”

1999: Anders Emilsson och Ulf Beckman
År 1999 fick Anders Emilson stipendium ur Lennart Lindkvists fond för en yngre skribentgeneration, som ytterligare vidgat designbegreppet.

Samma år fick Ulf Beckman, chefredaktör FORM, motta stipendium för god designjournalistik och mångårig insats som lysande och insiktsfull skribent.

2008: Sara Ilstedt Hjelm
Juryns motivering: ”Med sitt skrivande slår Sara Ilstedt Hjelm nödvändiga broar mellan vetenskap och vardag. Hennes arbeten har låtit oss ta del av rapporter där designverktygens roll som problemlösare varit avgörande. Detta stipendium vill uppmuntra Sara Ilstedt Hjelm i hennes upplysande gärning som forskare och humanist mitt i verklighetens praktik.”