Ung Svensk Form

Ung Svensk Form syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper. Ung Svensk Form ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, publik och producent uppstår. Där kontakter etableras och samtal påbörjas.

Projektet startades 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö.

De tidigare utställningarna har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Många av tidigare års utställare är numera väl etablerade inom sina respektive områden.

Vem kan söka?

Utställningen vänder sig till unga formgivare verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Formgivare som 36 år eller yngre (födda 1985 eller senare) är välkomna att söka. Äldre sökande kan delta om de är studerande vid den aktuella tidpunkten.

Ung Svensk Form delar inte upp ansökningar i kategorier och anledningen till det är att vi vill stimulera gränsöverskridande projekt.  Alla områden inom design och formgivning välkomnas: till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, inrednings- och utställningsarkitektur, möbler, konsthantverk, armatur, glas, keramik, metall, textil och mode. Du kan också söka med foto, rörlig bild, webb och multimedia.

De bidrag som anmäls behöver inte vara i produktion utan kan vara skolprojekt, idéer, modeller, prototyper eller annat.

Utställning och turné

Deltagare i utställningen diplomeras och deras bidrag presenteras tillsammans med juryns utlåtande i utställningskatalogen. Stipendier delas ut till nominerade som särskilt har utmärkt sig. Utställningen turnerar både i Sverige och utomlands.

Läs mer om Ung Svensk Form här! 

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies