Formsamlingen

Svensk Form hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind
– Gestaltad livsmiljö på agendan

Den 17 april 2019 samlade Svensk Form en delegation med representanter från 10 av föreningens 13 regionalföreningar för en uppvaktning hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind för att visa hur föreningen med sina regionalföreningar kan bidra till att form- och designområdet inom Gestaltad livsmiljö kan implementeras i hela landet.

Med den nya gestaltad livsmiljö-politiken som beslutades av riksdagen 2018 ser Svensk Form goda förutsättningar att ställa form och design i centrum av ett hållbart samhällsbygge. Svensk Form anser dock att designdelen inom Gestaltad livsmiljö behöver stärkas. Den har idag har sitt primära fokus på arkitektur, stadsplanering, det offentliga rummet och stadsmiljöfrågor.

För att den nya politiken ska få ett brett genomslag lokalt och regionalt krävs ett stort engagemang över hela landet. Svensk Forms 13 regionalföreningar samlar ett mycket stort antal personer och organisationer med hög kompetens och ansvar för form- och designprocesser, som kan bidra till att designdelen inom politikområdet gestaltad livsmiljö implementeras.

– En anslagsförstärkning till Svensk Form skulle långsiktigt säkerställa den personella kompetensförsörjningen för regional samordning, och regionalföreningarnas kapacitet att aktivt kunna bidra till att form- och designområdet inom gestaltad livsmiljö implementeras i hela landet, säger Mats Widbom, vd på Svensk Form.

På bilden ovan: Bakre raden:  Dorte Bo Bojesen, vd för Form/Design Center (Svensk Form Syd), Disa Bennich, styrelseledamot Svensk Form Öst, Elna Lassbo, ansvarig regional samordning, Kristina Brink, styrelseledamot Svensk Form Västernorrland och regionalföreningarnas representant i Svensk Forms styrelse, Anna Elzer Oscarson, ordförande Svensk Form Väst, Lena Andersson, ordförande Svensk Form Jämtland, Maria Backlund, ordförande Svensk Form Gotland, Jonas Linder, ordförande Svensk Form Örebro län, Wilson Kalanzi, ordförande Svensk Form Stockholm Främre raden: Mats Widbom, vd Svensk Form, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Anna Sjöberg, ordförande Svensk Form Västerbotten, Frida Lindberg, ordförande Svensk Form Dalarna

FormsamlingenGruppbild_Formsamling_18jan2017_560px

Den 18 januari 2017 samlade Svensk Form en delegation med representanter från hela landet för en uppvaktning på kulturdepartementet i syfte att påverka den nya politiken som skrivs just nu för arkitektur, form och design – Gestaltad Livsmiljö.

Statssekreterare Per Olsson Fridh tog emot med sin stab och Formsamlingen kunde presentera följande förslag:

✓ Att arkitektur, form och design skrivs in i kultursamverkansmodellen som ett eget område – och att särskilda medel ur statsbudgeten avsätts för detta.

✓ Att det regionala perspektivet och design skrivs in ännu tydligare i en ny politik genom flernivåstyrning.

✓Att en del av statliga mötesplatsuppdraget för form och design går in i ett nytt designcentrum i Stockholm och därmed till mötesplatser över hela landet.

✓ Att regionala designsamordnare tillsätts över hela landet (jfr hemslöjdskonsulenter) med en centralt placerad samordnare.

På bilden ovan:

Birgitta Ramdell, chef Form/Design Center, Malmö
Henrik Orrje, vice ordförande Svensk Forms styrelse, adm chef Statens Konstråd
Malin Lagergren, kulturchef region Dalarna
Charlotte Wiking, projektledare för etablering av designcentrum i Stockholm
Magnus Sandebree, Design Västernorrland och Svensk Form Västernorrland
Lena Andersson, Svensk Form Jämtland
Mari-Louise Franzén, chef för Konsthantverkscentrum
Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare
Emma Ohlson, generalsekreterare, ASFB, Association of Swedish Fashion Brands
Ewa Kumlin, vd Svensk Form