Årets Formbärare 2014


Stockholm
:

Samir Alj Fält, formgivare som driver Design Lab S, en öppen designverkstad för ungdomar i Skärholmen

FormbärareStockholmSamirAljFält

Motivering:
Design Lab S stärker barn och unga från grunden utifrån ett lekfullt angreppssätt som frigör en kreativ urkraft. Det överensstämmer väl med Svensk Forms visioner om socialt engagemang och ett mer inkluderande designklimat. Samir Alj Fält och hans medarbetare har skapat en plats för unga att bygga, designa, dela upplevelser och få inspiration. Alla unga ska ha rätt till drömmar och fantasier.

För mer info:
Ewa Kumlin, vd Svensk Form, ewa.kumlin@svenskform.se, 073-663 66 76

Dalarna:
Falu Rödfärg
, 250-årsjubilar och instiftare av Rödfärgspriset

FormbärareDalarnaFaluRödfärg

Motivering:
I 250 år har årets pristagare färgat den svenska kulturen. Med ena handen stolt försvarat sitt arv och med den andra uppmuntrat innovation och nytänkande. Genom Rödfärgspriset har man vartannat år sedan 2002 inspirerat och motiverat arkitekter att använda sig av ett klassiskt byggnadsmaterial. I år också genom Dalarnas byggnadsvårdspris visar man sin omtanke om såväl klassisk byggkonst som framtida form och design.

För mer info: 
Per Eriksson Pax, per.eriksson@norkay.se, 070-310 42 80

Gotland:
Jennie Olofsson, glaskonstnär som jobbar gränsöverskridande inom konstbegreppet

FormbärareGotlandJennieOlofsson

Motivering:
Vackert, samtida, och engagerat. Glaskonstnären Jennie Olofsson intresserar sig för att spara och gräva fram de minnen och fragment som ännu finns där och utifrån glasets språk transformera dem och ge dem en ny berättelse och uttryck. Jennie kommer vidare att bidra till utvecklingen av konst, design och konsthantverk genom uppförande av en studio i den nyinköpta tidigare bygdegården i Norrlanda.

För mer info:
Ahnie Gottberg, ahnie.gottberg@telia.com, 070-360 68 87

Jämtland:
Tullgatan 6, konstnärlig och kulturell plattform som drivs av filmaren Clara Bodén och illustratören Helene Gedda

FormbärareJämtlandTullgatan6

Motivering:
Tullgatan 6 är en ny konstnärlig och kulturell plattform som med mod och energi drivs av filmaren Clara Bodén och illustratören Helene Gedda. Med ambitionen att öppna dörrarna till oväntade, fantastiska upplevelser visas här inte bara egna utställningar, utan man har från starten förra året redan lyft fram en rad formgivare, designer, konstnärer, filmare och musiker med lokal anknytning. Helene och Claras verksamhet och engagemang är inspirerande och stärkande för såväl länets unga som för verksamma kulturutövare. För detta utser Svensk Form Jämtland Tullgatan 6 till Årets Formbärare 2014.

För mer info:
Katarina Widegren, jamtland@svenskform.se, 070-657 72 44

Norrbotten:
Erica Huuva Simma, designer med hjärtat i den samiska kulturen

Erica Huuva Simma Bild: Lisa Kejonen | 1kej.com

Motivering:
Erica Huuvas design har sitt hjärta i den samiska kulturen. Nyskapande tidlös, på samma gång modern och traditionell, samisk kultur uttrycks i silversmide, smycken och kläder. De symboliska namnen, exempelvis snö som på samiska har för många namn att beskrivas; muotha, ceavi, suopha, soavli, skávva, borga, gierdni, njáhcu, bidrar både till att förmedla en stolthet över det samiska arvet och en formmässig poesi och skaparglädje. Erica har utbildat sig vid samernas utbildningscentrum och sedan i Lannavaara som silversmed. Via hennes skapande förmedlar hon den samiska kulturen till en större publik.

För mer info:
Åsa Wikberg Nilsson, norrbotten@svenskform.se, 070-610 13 42
Annkathrin Lundqvist, annkathrine@arctictrend.se, 070-259 59 29

Småland:
Målerås glasbruk

FormbärareSmålandMåleråsGlasbruk

Motivering:
Svensk Form Småland vill i Formslaget 2014 hylla Målerås glasbruk för företagets framtidstro och medvetna satsning på design. Företaget har valt att öka antalet fast anställda formgivare för att på så sätt bredda sina uttryck och därmed också sina målgrupper. Målerås får genom denna utmärkelse representera de småländska glashyttor som väljer att utvidga och satsa på svensktillverkat glas i en tid som annars har präglats av berättelserna om en bransch i kris under nedläggningarnas skugga.

För mer info:
Britt-Marie Börjesgård, britt-marie.borjesgard@jkpglm.se, 0705-481 850

Syd:
Zenit Design, konsultbyrå inom industridesign och grafisk design

FormbärareSydZenitDesign

Motivering:
Till Årets Formbärare 2014 har Svensk Form Syd utsett ett nyfiket, prisat och förstklassigt gäng som underlättar och berikar livet för oss alla. Zenit Design startade sin verksamhet i Malmö hösten 1994. Det var fyra nyutexaminerade industridesigner från Designhögskolan i Umeå, som ville frälsa världen med god form och smarta lösningar. Idag, tjugo år senare, är Zenit Design en väletablerad konsultbyrå med ett starkt team av designer, ingenjörer och grafiska designer. De har en diger erfarenhet från projekt inom många olika branscher, med både lokala och internationella kunder. I regionen har Zenit Design haft direkt eller indirekt inflytande på företagsutvecklingen, genom fruktbara samarbeten med företag som Alfa Laval, Sony Mobile, AstraZeneca, med flera.

För mer info:
Pia Stenstrand, pia.stenstrand@formdesigncenter.com, 040-664 61 50

Väst:
OkiDoki Arkitekter

Okidoki arkitekter, Göteborg

Motivering:
Svensk Form Väst utser OkiDoki Arkitekter till 2014 års Formbärare för sitt driv och engagemang vad gäller hållbart nytänkande inom arkitektur och samhällsbyggnad. För sin öppenhet och generositet. För sin inbjudande dela-kultur och sitt friska debatthumör. För att ha skapat Archileaks och ArchFilm Göteborg. OkiDoki Arkitekter är välkomna förnyare av en traditionell bransch, de har breddat och fördjupat synen på arkitektur och samhällsbyggnad, i Göteborg och i landet.

För mer info:
Anna-Stina Lindén Ivarsson, medialine@telia.com, 070-676 16 04

Västerbotten:
Per Enoksson, konstnär, designer och produktutvecklare

Per Enoksson

Motivering:
Årets Formbärare i Västerbotten 2014 är Per Enoksson, konstnär, designer och produktutvecklare. Genom sitt kreativa växelbruk låter han kunskaper och erfarenheter utmynna i upplevelsebaserad, tidlös design i produktlinjen Hikki Spa. Den långsiktiga satsningen på kvalitet i varje led, tolkningen av tidsandan och skapandet av ”en fysisk och mental glänta” gör valet av Per självklart.

Per Enoksson är grundare av företaget Hikki och har efter avslutande konsthögskolestudier arbetat som konstnär sedan 1994. Han är född och uppvuxen i Tärnaby. Som barn fick han lära sig tillverka knivar och andra samiska bruksföremål av läder och renhorn. I föräldrarnas slöjdverkstad fick Per både tid och möjlighet att utveckla sina egna idéer i full frihet. Per har förutom de senaste åren som designer och produktutvecklare, gjort sig känd som en expressiv konstnär med utställningar på museer och gallerier i Sverige och utomlands.

För mer info:
Anna Sjöberg, anna.sjoberg@umea.se, 070-175 75 40

Västernorrland:
Bengt Schibbye, landskapsarkitekt

FormbärareVästernorrlandBengtSchibbye

Motivering:
Bengt Schibbye har på ett ödmjukt sätt fått upp ögonen för betydelsen och förståelsen av form, funktion och estetik i landskapet och har bidragit till att försköna inte bara vår del av landet. Han har medverkat vid Höga Kustenvägen i samband med bygget av Höga Kusten-bron, Botniabanan med ny järnväg, E4 i Hälsingland. Nu är han aktuell vid ny sträckning av E4 i samband med bygget av den stora bron över Sundsvallsfjärden. Genom god dialog med Trafikverket innehåller vägsträckan fri utsikt mot havshorisonten, för E4-bilisten första gången efter Helsingborg som man ser havet, ett 30-tal vägbroar med intressant formgivning, landbroar för våtmarker och jordbruksmarker och övergångar för vilt och grytdjur. Människor, djur och natur ska drabbas så lite som möjligt men att transportera sig ska också handla om en upplevelse och att färdas säkert.

Enligt Bengt Schibbye handlar det om att foga samman landskapets form och innehåll med den nya infrastrukturens krav på form till en ny fungerande helhet. Helst så att vägen känns som den alltid legat där, att den stör livet på platsen så lite som möjligt och att trafikanten kan uppleva omgivningen. De stora broarna ger en unik möjlighet att foga till något som förstärker landskapsupplevelsen och gestaltar språnget över de stora vattenytorna.

För mer info:
Kiki Hammarström, amnow@home.se, 070-5592654
Vicci Andersson Sjöbom, vicci@kulturverkstan.se, 0702917484

Örebro län:
Bo Eriksson, grafisk formgivare med det egna företaget Kulturbiten

FormbärareÖrebroBoEriksson

Motivering:
Som årets formbärare för länet väljer vi i Svensk Form Örebro Bo Eriksson för sitt initiativ till och arbete med ”Konstslingan”, samt för sitt engagemang i KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad) i Örebro län. Allt i en anda, där han på ett ödmjukt och engagerat sätt stöttar och lyfter fram andras formarbete. Bo är dessutom själv driven grafisk formgivare och driver det egna företaget Kulturbiten.

För mer info:
Jonas Linder, jonas@kapitan.se, 0707-52 57 80
Lena Hällzon, boklena@hotmail.se, 0738-33 38 32

Öst:
Twistin of Sweden, designstudio specialiserad på vävning som drivs av Elisabeth Johansson och Anne Elmdahl

FormbärareÖstTwistin

Motivering:
Twistin of Sweden bildades i december 2010 av Elisabeth Johansson och Anne Elmdahl. De har båda mer än 25 års erfarenhet av konst- och hantverkssektorn och deras specialisering är vävda textilier. Med kreativ lek, äkta hantverk och textil innovation blir det till produkter som görs för hand i högsta kvalitet. Deras filosofi: Att väva för hand är ett slags poesi. Svensk Form Öst vill lyfta fram sin nya Formbärare med dessa ord och tycker att det känns kul med äkta hantverk 2014!

För mer info:
Helena Carlson, helena.carlson@gmail.com, 070-393 27 42

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies