Stipendier

2020 firar Svensk Form 175 år och då har vi glädjen att dela ut tre stipendier på 75 000 kr och ett stipendium på 20 000 kr. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj 2020.

Svensk Form förvaltar fyra större stipendiefonder:

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond
Till person med konstindustriell inriktning. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Johan Anderssons fond
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Utlysning av stipendier i december
Information om från vilken/vilka fond/er, samt vilken summa, utlyses i början av december varje år på den här sidan Dessförinnan är det inte möjligt att söka eller beställa blankett. Vi har inte möjlighet att returnera ansökningar som ändå skickas in. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj.

Svensk Forms stipendienämnd
Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse.

Nämnden består av:
Mats Widbom, VD Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker, professor
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare