Stipendier

Svensk Form förvaltar en stipendiefond under 2023:

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Ansökan ska vara Svensk Form tillhanda senast den 15 mars 2023 och märkt ”Stipendieansökan 2023” i ämnesraden.
Ansökningsblankett till Axel Larssons Minnesfond

Allt material skickas in digitalt och gärna som samlad pdf i samma mail. Vid eventuella problem eller frågor kontakta stipendieansvarig Viktor Ärlemalm.
Mail: viktor.arlemalm@svenskform.se
Tel: 0735 40 10 88.

Utlysning av stipendier i december
Information om från vilken/vilka fond/er, samt vilken summa, utlyses i december varje år på den här sidan. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj.

Svensk Forms stipendienämnd
Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse.

Nämnden består av:
Mats Widbom, vd Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker, professor

FAQ / Vanliga frågor om stipendieansökan till Axel Larsson minnesfond.

 1. Kan flera personer stå bakom en och samma ansökan?
  Ja det går bra – så länge alla uppfyller kraven för sökande.
 2. Vad är bevittnade kopior för studier?
  Det kan vara ett studieintyg eller ett examensbevis.
 3. Vad är intyg för tidigare/nuvarande verksamhet?
  Intyget kan vara ett registreringsbevis av ditt företag.
 4. När får jag besked om jag fått stipendiet?
  Beskedet kommer efter stipendienämndens sammanträdande i slutet av april 2023. Har du inte fått något besked har du inte blivit tilldelat stipendiet.