Stipendier

Svensk Form förvaltar två stipendiefonder under 2022:

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Ansökan ska vara Svensk Form tillhanda senast den 15 mars 2022 och märkt ”Stipendieansökan” i ämnesraden.
Ansökningsblankett till Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Ansökan ska vara Svensk Form tillhanda senast den 15 mars 2022 och märkt ”Stipendieansökan” i ämnesraden.
Ansökningsblankett till Axel Larssons Minnesfond

Allt material skickas in digitalt och gärna som pdf/pdf:er i samma mail. Vid eventuella problem eller frågor kontakta stipendieansvarig Viktor Ärlemalm.
Mail: viktor.arlemalm@svenskform.se
Tel: 0735 40 10 88.

Utlysning av stipendier i december
Information om från vilken/vilka fond/er, samt vilken summa, utlyses i december varje år på den här sidan. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj.

Svensk Forms stipendienämnd
Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse.

Nämnden består av:
Mats Widbom, VD Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker, professor