Styrelse

Högsta beslutande organ är Svensk Forms årsmöte som utser föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder mellan 5-6 gånger per år och årsmötet hålls i maj. Styrelsen tillsätter vd och beslutar om budget och verksamhetens övergripande strategi.

Maria Lomholt, styrelseordförande
Mail:
maria@marialomholt.com

 

 

 

 

Åsa Myrdal Bratt
Mail:
asa@myrdalbrattpartners.se

 

 

 

 

 

Alexandra Stråberg
Mail:
alexandra.straberg@lansforsakringar.se

 

 

 

 

 

Björn Nordin
Mail:
bjorn.nordin@svenskform.se

 

 

 

 

 

Owe Hjelmqvist
Mail:
hjelmqvist@cahlegal.se

 

 

 

 

 

Jonas Olsson
Mail:
jonas.olsson@svid.se

 

 

 

 

 

Åsa Lockner
Mail:
asa@lock.se

 

 

 

 

 

Charlotte Ljung
Mail:
cl@charlotteljung.com

 

 

 

 

 

Dorte Bo Bojesen
Mail:
dorte.bo.bojesen@formdesigncenter.com

 

 

 

 

 

Jessica Edlom
Mail:
jessica@andyellow.se

 

 

 

 

 

Panteha Pournoroozy
Mail:
p.p.noroozy@gmail.com

 

 

 

 

 

Sophia Genitz
Mail:
sophiagenitz@gmail.com

 

 

 

 

Valnämnden
I enlighet med valberedningens förslag valdes Johan Lindskog, Kristina Brink, Anna Elzer Oscarsson, Dag Holmgren och Henning Rylander Eklund till valberedning intill utgången av årsmötet 2024.

Här kan du ladda ner Svensk Forms stadgar.