Styrelse

Högsta beslutande organ är Svensk Forms årsmöte som utser föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder mellan 5-6 gånger per år och årsmötet hålls i maj. Styrelsen tillsätter vd och beslutar om budget och verksamhetens övergripande strategi. Ekonomiutskottet förbereder budget och ekonomifrågor.

 

 

Maria Lomholt, styrelseordförande
På föreningen Svensk Forms årsmöte 2019 valdes Maria Lomholt till ny styrelseordförande. Maria Lomholt arbetar idag som Konstglasansvarig på Orrefors Kosta Boda och har lång erfarenhet av design, hållbarhetsarbete och marknadsföring på bl.a. David Design och textilföretaget Kinnasand.

 

Åsa Myrdal Bratt
Åsa arbetar idag som fristående varumärkes- och strategikonsult i egen verksamhet. Åsa har lång erfarenhet av varumärkesutveckling och kommunikation. Främst har hon arbetat med ledningar inom en mängd olika verksamheter med uppdraget att definiera deras framtida varumärke och ge råd i förändringsprocesser –  från stora globala aktörer till mindre designföretag, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Åsa är sedan 10 år tillbaka kursansvarig för kurser inom varumärkes-och affärsstrategi på Berghs School of Communication och har även haft en varumärkesskola i Dagens Industri i 17 avsnitt.

 

Alexandra Stråberg
Alexandra Stråberg är en meriterad chefekonom på Länsförsäkringar med erfarenhet inom en mängd olika branscher och verksamheter, här är hon även ansvarig för Hållbarhetssekretariatet. Hon är uppskattad för sin talang som föreläsare från både nationella och internationella scener och har en bakgrund som bland annat makroekonomisk analyschef för Skanska, och som chef för den Svenskt Näringslivsägda Ekonomifakta. Genom sina makroekonomiska kunskaper, sin analyskompetens, omvärldsbevakning och sitt hållbarhetsengagemang kommer hon kunna bidra stort till Svenskt Forms styrelse.

 

Mats Widbom
VD Svensk Form. Mats Widbom har mångårig nationell och internationell erfarenhet inom museisektor och offentlig diplomati. Han är utbildad arkitekt och sedan länge väl förtrogen med formområdet, bland annat som huvudansvarig för design, arkitektur och stadsmiljö under Stockholm Europas kulturhuvudstad -98, som konstnärlig ledare för Riksutställningar och som kulturråd i Washington DC där en rad designutställningar visades i det då nyöppnade House of Sweden. Mats Widbom kommer närmast från Svenska institutet i Paris där han sedan 2012 har varit chef samt kulturråd vid Svenska ambassaden.

 

Owe Hjelmqvist
Owe Hjelmqvist är advokat med 30 års erfarenhet av att biträda klienter inför domstolar och skiljenämnder samt med rådgivning inom främst allmän avtalsrätt, immaterialrätt samt medie- och marknadsrätt. Owe företräder olika aktörer inom kultursektorn – såväl företag och organisationer som enskilda utövare – och har bland annat arbetat med arrangörer av europeiska kulturhuvudstäder, ett stort antal museer, teatrar, Eurovision Song Contest mm. Han har särskild erfarenhet av juridik kopplad till immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, designrätt och varumärken.

 

Jonas Olsson
Jonas Olsson är vd på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesig sedan 2020. Tidigare jobbade han som sakkunnig på ArkDes där han bland annat utvecklat projektsamarbete med nordiska myndigheter inom design- och arkitekturområdet, med syftet att synliggöra nordiska hållbarhetslösningar. Tidigare har han arbetat som projektchef på Creative Business Region Stockholm, haft uppdrag för Form/Design Center och varit rådssekreterare och sakkunnig i designfrågor på Rådet för arkitektur, form och design vid Kulturdepartementet med mera.

 

Dorte Bo Bojesen
Dorte Bo Bojesen är vd på Form/Design Center och har sin bakgrund inom designbransch och akademi. Hon har bott och verkat i Sverige de senaste 18 åren och kommer senast från textilföretaget Svensson (AB Ludvig Svensson) och rollen som designchef. Hon har tidigare varit studierektor vid Borås Textilhögskola och KADK, School of Design i Köpenhamn.

 

Åsa Lockner
Åsa Lockner har i över 20 år som aktiv inom konsthantverket haft förmånen att agera i olika roller utöver den som ”maker”. Åsa och några kollegor började redan innan de gick ut från Konstfacks Institution för Metallformgivning 1999 att formatera en grupp, som sedan kom att bli Lod, där hon var verksam i den konstellationen i 7 år. Tack vare ett engagemang i Kaliningrad och Vitryssland genom Svenska Institutet fick Åsa referenser som ledde henne in i att jobba mer utomlands under en period. 2007 startade Åsa MADE BY: tillsammans med kollegorna David Taylor och Agnieszka Knap. 2010 blev Åsa tillfrågad om att ta jobbet som verksamhetsledare på Konsthantverkarna Stockholm och arbetade sedan där i 6 år.

 

Jessica Edlom
Jessica Edlom är VD och designer på Designstudio And Yellow och har lång erfarenhet från design- och reklambransch som art director och kommunikationsstrateg. Jessica arbetar också som lärare och forskare på vid Karlstads universitet och är aktiv i Svensk Form Värmland. Jessica representerar regionalföreningarna i styrelsen.

 

 

Valnämnden
Valnämnden från årsmötet 2022 till årsmötet 2023 består av:
Kristina Brink, Johan Lindskog, Caroline Lundén-Welden, Sara Szyber och Anna Elzer Oscarson

Här kan du ladda ner Svensk Forms stadgar.