Verksamhet

Svensk Forms verksamhet utgår från regeringsuppdraget att främja svensk design. Svensk Form driver och samarbetar kring flera regionala, nationella och internationella projekt, utställningar och program. Föreningen är rikstäckande med 14 aktiva regionalföreningar och medlemmar över hela landet.

UTMÄRKELSER
Svensk Forms nationella designutmärkelser omfattar Design S och Ung Svensk Form.

  • Design S är Sveriges nationella designutmärkelse och delas ut vartannat år av Svensk Form.
  • Ung Svensk Form är en jurybedömd utmärkelse öppen för unga formgivare.
  • Årets Formbärare Svensk Forms regionalföreningar utser runt om i hela landet varje år den 6 oktober, i samband med föreningens födelsedag (Svenska Slöjdföreningen bildades 6 okt 1845).

EVENEMANG & PROGRAM
Svensk Form har en bred utåtriktad verksamhet för både medlemmar och allmänheten. Syftet är att främja svensk design, lyfta viktiga ämnen för att få fler engagerade i designfrågan och stimulera designutvecklingen i Sverige.

UTLANDSSATSNINGAR
Svensk Form driver och deltar i design- och modemässor samt utställningar varje år. Till exempel i Milano, London, New York, Tokyo, San Fransisco, Osaka och Reykjavik.