Kontakt Småland

Britt-Marie Börjesgård, ordförande
Jönköpings läns museum
Box 2133
550 02 JÖNKÖPING
Tel: 07600 635 93 mobil, 036-30 18 42 arb, 070-5481850 arb.