Stockholm

Svensk Form Stockholm kampanj

Välkommen till Svensk Form Stockholm

Svensk Form Stockholm kom till så sent som 2016. Ändå är vi den regionalförening i landet som har flest medlemmar.

Under pandemiåret 2020 har våra lokala medlemsarrangemang legat nere. Vi omformar och utvärderar nu verksamheten och återkommer 2021 med lokalt efterfrågade evenemang för våra medlemmar i Stockholmsregionen.

https://www.instagram.com/svenskformsthlm/

https://www.facebook.com/svenskformstockholm