Samarbetsprojekt

Swedish Design Movement

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt.

Det statsfinansierade projektet drivs av Svenska institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och Trä- och Möbelföretagen samt företrädare för Göteborg, Västsverige, Malmö, Stockholm, Umeå, Business Sweden och Visit Sweden.

Initiativet är sedan 2016 en del av regeringens export- och investeringsstrategi men gör nu (2021) en kraftfull omstart. Målet är att stärka omvärldens nyfikenhet på svensk design och bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från Sverige. Ett första steg är att synliggöra designnationen Sverige med gemensam kommunikation som lyfter innovativa, banbrytande företag och aktörer från olika designområden och delar av landet.

Följ Swedish Design Movement på Instagram.

Swedish Design Movement Manifest:
Design har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Design kan förvandla information till handling, varför till så klart, idé till affär. Design kan göra det självklart och eftertraktat att göra långsiktigt kloka val. Design kan få cirkeln att slutas.
Att påverka hur vi lever våra liv är inget nytt inom svensk design. Med samhällets utveckling som drivkraft har svenska designer format såväl djupgående sociala reformer som snabbfotade unicorns. Innovationer som för alltid förändrat människors vardag. Nu är det dags igen. I rasande fart måste världen ställa om för att möta de globala utmaningarna. En del hävdar att det redan är för sent, men mänskligheten har gjort det förut: funnit lösningar som ingen trodde var möjliga. Uppmanade av nästa generation och med stöd av politiken, akademin och industrin tar de kreativa branscherna en ledande roll för att nå målen i Agenda 2030.
Arkitekter, modeskapare, forskare och formgivare! Designers, hantverkare, ingenjörer och utvecklare i Sverige och världen! Under gemensam flagg kan vi driva utvecklingen åt rätt håll. Från glashyttan 
 till labbet, från skogen till ritbordet, från norr till söder, lokalt och globalt – låt oss göra allt vi kan för att med banbrytande design skynda på omställningen.
En ny era för designlandet Sverige börjar nu.