Samarbetsprojekt

Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion
Nationell agenda pekar ut insatser som möjliggör för företagande och skapande praktik att fungera tillsammans. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till branschorganisationer och högskolor. Bakom den står Tillväxtverket, Nämnden för hemslöjds­frågor, Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form.
Hämta agendan här

SDS – Svenskt Designsamarbete
SDS, Svenskt Designsamarbete, är ett informellt nätverk med landets huvudsakliga designorganisationer inom våra olika skrån. Våra utgångspunkter är erfarenhets- och kunskapsutbyte, att diskutera kring designbegreppet och behovet av en officiell designpolicy för Sverige. Ett av de tidiga syftena med SDS var att påverka och informera beslutsfattare om de mervärden som design kan skapa för näringsliv och samhälle. Design kan på ett genomgripande sätt stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet.

Medlemmarna är Svensk Form, SVID Stiftelsen Svensk Industridesign, Sveriges Arkitekter, Sveriges designer, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Konsthantverkscentrum, Svenska Tecknare, KOMM, ASFB (Association for Swedish Fashion Brands), Svenska Moderådet, Disk – Designer i Skåne.

Första uppstartsmöte sker i slutet av maj 2013. Mer information om SDS fortlöpande arbete kommer.


Hall of Femmes
Hall of Femmes
DesignTalks på Moderna museet
Datum: 16–17 maj 2013
Webbplats: www.halloffemmes.com

Några av världens mest inflytelserika designer inom grafisk form, fashion, tidningsproduktion och art flygs in till Stockholm för en tvådagars fullspäckad seminarieserie med paneldiskussioner och samtal. Svensk Form är samarbetspartner till Hall of Femmes och delar av programmet på Moderna museet presenteras av oss.

 

 

 

Nödvändighetens arkitektur – Virserums Konsthall
TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur, 2013
Invigning: 5 maj
Webbplats: www.virserumskonsthall.com

Virserums Konsthall arrangerar en mängd utställningar, kurser, föreläsningar och events under rubriken TRÄ 2013. Svensk Form är medarrangör av Nödvändighetens arkitektur – en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande. Hösten 2009 presenterade Virserums Konsthall det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur. Till utställningen 2010 kom 143 bidrag från 28 länder och 42 bidrag ställdes ut. I år ställs 100 projekt från hela världen ut.

Den 26–27 juni är det Smålands Trädagar med en program fyllt av seminarier och intressanta diskussioner.