Design som utvecklingskraft

Design som utvecklingskraft är en studie framtagen av Föreningen Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Studien är framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet med syfte att ge en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan bidra till genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö.

Grunden för studien utgörs av ett stort antal intervjuer både inom och utanför designbranschen, samt enkäter till lärosäten, rundabordssamtal och studier av relevanta texter. Rapporten lyfter bland annat fram att designers potential idag nyttjas för marginellt, trots att studiens slutsatser visar att design och designprocesser är ett strategiskt område som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Du kan ladda ner och läsa hela studien här.

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies