Ett hållbart samhälle genom god design

För människor som tycker att design och hållbarhet idag är viktigt gör Svensk Form det möjligt att nätverka och vara del av en gemenskap, ha koll på form- och designområdet och påverka samhället i hållbar riktning så att de kan känna sig inkluderade och inspirerade. Föreningen Svensk Form är progressiv, generös och trovärdig.

Vi är en ideell förening som arbetar för att främja svensk design i Sverige och i världen. Via våra 14 regionalföreningar är vi rikstäckande. Vi anordnar utställningar, seminarier, tävlingar och andra aktiviteter som lyfter fram svensk design i alla dess former.

Välkommen till Svensk Form