Tidigare projekt

Design som utvecklingskraft är en studie genomförd av Föreningen Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Studien är framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet med syfte att ge en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan bidra till genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö.

Du kan ladda ner och läsa hela studien här.

Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion
Nationell agenda pekar ut insatser som möjliggör för företagande och skapande praktik att fungera tillsammans. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till branschorganisationer och högskolor. Bakom den står Tillväxtverket, Nämnden för hemslöjds­frågor, Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form.
Hämta agendan här

SDS – Svenskt Designsamarbete
SDS, Svenskt Designsamarbete, är ett informellt nätverk med landets huvudsakliga designorganisationer inom våra olika skrån. Våra utgångspunkter är erfarenhets- och kunskapsutbyte, att diskutera kring designbegreppet och behovet av en officiell designpolicy för Sverige. Ett av de tidiga syftena med SDS var att påverka och informera beslutsfattare om de mervärden som design kan skapa för näringsliv och samhälle. Design kan på ett genomgripande sätt stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet.

Medlemmarna är Svensk Form, SVID Stiftelsen Svensk Industridesign, Sveriges Arkitekter, Sveriges designer, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Konsthantverkscentrum, Svenska Tecknare, KOMM, ASFB (Association for Swedish Fashion Brands), Svenska Moderådet, Disk – Designer i Skåne.

Första uppstartsmöte sker i slutet av maj 2013. Mer information om SDS fortlöpande arbete kommer.


Hall of Femmes
Hall of Femmes
DesignTalks på Moderna museet
Datum: 16–17 maj 2013
Webbplats: www.halloffemmes.com

Några av världens mest inflytelserika designer inom grafisk form, fashion, tidningsproduktion och art flygs in till Stockholm för en tvådagars fullspäckad seminarieserie med paneldiskussioner och samtal. Svensk Form är samarbetspartner till Hall of Femmes och delar av programmet på Moderna museet presenteras av oss.

 

 

 

Nödvändighetens arkitektur – Virserums Konsthall
TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur, 2013
Invigning: 5 maj
Webbplats: www.virserumskonsthall.com

Virserums Konsthall arrangerar en mängd utställningar, kurser, föreläsningar och events under rubriken TRÄ 2013. Svensk Form är medarrangör av Nödvändighetens arkitektur – en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande. Hösten 2009 presenterade Virserums Konsthall det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur. Till utställningen 2010 kom 143 bidrag från 28 länder och 42 bidrag ställdes ut. I år ställs 100 projekt från hela världen ut.

Den 26–27 juni är det Smålands Trädagar med en program fyllt av seminarier och intressanta diskussioner.

Swedish Fashion Goes New York (2012)

Svensk Form har ett vidgat uppdrag från Kulturdepartementet att även driva modefrågor och stärka ung svensk design internationellt. Detta har resulterat i en mängd aktiviteter och samarbeten med bl a ASFB (Association of Swedish Fashion Brands) och Moderådet under modeveckorna, deltagande på Designboost: Design Intelligence; FASHION och ett seminarium på FIT i New York. I uppdraget ingår även att i ökad grad verka för att främja ung svensk design i utlandet och säkerställa deltagande för unga svenska designer på internationella arenor.


Swedish Love Stories (
2009, 2010, 2011)

Svensk designutställning i anslutning till möbelmässan i Milano. Svensk Form och Stockholm Furniture Fair har fått en unik möjlighet att medverka som utställare på Superstudio Píu under möbelmässan i Milano 2009 och 2010 (tema Dalarna) och 2011 (tema Västra Götaland) med en yta på ca 370 kvm. Utställningens syfte är att positionera Sverige och svenskdesign internationellt och förmedla en tydlig närvaro och känsla av svensk design idag. Bakgrunden är bland annat en önskan från svenska designföretag att samarbeta strategiskt kring vissa utlandssatsningar, där Milano, Tokyo, London och Stockholm utpekats som nyckelorter. I Milano möts hela världen, och det är hög tid för svensk design att visa upp sig kraftfullt. Temat anspelar naturligtvis till svenska myter, men också kärleken till materialen, naturen, platserna och människorna.

 

Semillas Suecas/Svenska Frön (2009)

Utställningen Svenska Frön (Semillas Suecas) är en svensk designutställning som handlar om barns rätt till en trygg och säker uppväxtmiljö, där leken är central och ses som livsavgörande. Utställningsproducenten Margarita Beergfeldt Matiz har valt ut ett trettiotal produkter ur olika aspekter för barn. Utställningen åtföljs av workshops och seminarier. Projektet var ett samarbete mellan Svensk Form, Svenska institutet/SIDA och Svenska ambassaden i Colombia.


Swedish Style in Tokyo (2009)

Swedish Style in Tokyo har firat 10-årsjubileum! Svensk Form höll i firandet  som ägde rum på Svenska Ambassaden och runtom i Tokyo under 2009. Ung svensk design, Swedish Fashion modeutställning, Swedish Love Stories med svenska designer och företag, Blond Buddhas i Komyojitemplet (projektledare Aia Jüdes), Bunkafunka musik & design och mycket mera. Swedish Style in Tokyo startade 1999 som ett brett svenskt livsstilsprojekt med svensk konst, design, mode, foto, film, musik och mat. Med tiden har fokus lagts allt mer på svensk design och eventet förlagts till Tokyo Designers’ Week varje höst.


17 Svenska Formgivare (2007)

Hela 1900-talet har svenska kvinnor varit framgångsrika som formgivare, först inom textil design och efter hand framför allt inom formgivning av glas och porslin. Idag är det en självklarhet att svenska kvinnor finns representerade inom alla designområden och skapar innovativa arbeten inom industridesign, grafisk form, textil design och formgivning av möbler, keramik och glas. De arbetar både självständigt och i grupper, både i Sverige och internationellt, använder sig av nya produktionsmetoder och skapar tekniska lösningar inom design. Utställningen 17 Svenska Formgivare visades ursprungligen i New York i mars 2007 i samband med releasen av den engelska utgåvan av 17 Swedish Designers – chez Pascale (Langenskiölds förlag). Gemensamt för de sjutton svenska kvinnliga formgivare som presenteras i boken är att de har ställt ut hos Gallerie Pascale Cottard Olsson i Stockholm.


SAVING THE PLANET IN STYLE (2007)
Svensk Form arbetar med design för hållbar utveckling, vilket under 2007 manifesterades genom kampanjen SAVING THE PLANET IN STYLE, som initierats av designnätverket O2 Nordic. Syftet med kampanjen var att skapa möten och samarbeten mellan individer, företag och organisationer som jobbar med design och de som arbetar med hållbar utveckling.

DESIGNÅRET 2005Designåret logga
Designåret 2005 utlystes av regeringen 2002. Svensk Form drev kampanjkontoret och årets genomfördes  i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk industridesign. Enkelt uttryckt var syftet med Designåret 2005 att synliggöra allt det som finns och händer inom form och design i Sverige. Målet var att se designen runt om oss och lära oss att utnyttja de möjligheter som den ger och kan ge. Ladda ner Designårets rapport från 2006: Designåret 2005_Rapport 060228 (pdf, 780 kb)

 

UTMÄRKT SVENSK FORM
SVForm.jpgUtmärkt Svensk Form var en utmärkelse som delades ut av Svensk Form 1983-2002.

I början av 1980-talet var arbetsmöjligheterna för formgivare små i Sverige. Få företag tyckte det var mödan värt att kontakta en designer. Ordföranden i Svensk Forms formgivarsektion Hans-Christer Ericson lanserade i början av 1980-talet därför idén om en utmärkelse, som skulle kunna delas ut till samtliga yrkesorganisationer inom formområdet och deras producenter. 1983 skedde den första jurygenomgången. Därefter ägde årliga urval rum, fram till 2002. De grafiska formgivarna (ABCD, nu Sveriges Reklamförbund), industridesignerna (dårvarande SID), inredningsarkitekterna (SIR), konsthantverkarna (KIF), illustratörerna (Svenska Tecknare) och textil- och klädformgivarna (STOK) valde varje gång var sin representant till juryn. Med tiden utökades de olika produktkategorierna med webbdesign och profilprogram. Utmärkt Svensk Form, med sin logotyp ritat av Hans-Christer Ericson, blev en stor massmedial framgång.

Efter Utmärkt Svensk Form grundades Swedish Design Awards – Design S – av Svensk Form, Sveriges Reklamförbund och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Under paraplynamnet Swedish Design Awards ligger nu även utmärkelsen Ung Svensk Form och de delas nu ut av Svensk Form som ensam avsändare.