Partners

VÅRA BÄSTA VÄNNER!

Svensk Forms Företagspool består av företag
i designbranschen och är en vital del av
Svensk Forms verksamhet.

Som medlem här är du med och stödjer hela vår verksamhet.

Tillsammans strävar vi efter att främja designutvecklingen i Sverige på ett hållbart sätt
och att öka exporten av svensk design.
Inom Företagspoolen finns möjligheter att utveckla
nya kontakter, diskutera designbranschens villkor och utbyta erfarenheter.

Kontakta oss för mer information:
Jan Östvold, Head of Business, 070-720 69 90, jan.ostvold@svenskform.se

 

Vi erbjuder följande nivåer för samarbete:

BASIC PARTNER
– Diplom som visar ert stöd till Svensk Form
– Företagets namn + länk till hemsida på Svensk Forms hemsida under ett år.
– Företagets logotyp i FORM Magazine på gula sidorna under ett år, under rubriken BASIC.
– 3 prenumerationer på FORM, Nordens främsta tidning för design.
– Inbjudan till event och aktiviteter.
– 25% rabatt på hyra av Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Stockholm.
– 25 000 kr/år. (Beloppet är fullt avdragsgillt).

GOLD PARTNER
– Diplom som visar ert stöd till Svensk Form.
– Företagets namn + länk till hemsida på Svensk Forms hemsida under ett år.
– Företagets logotyp i FORM Magazine på gula sidorna under ett år, under rubriken GOLD.
– 5 prenumerationer på FORM, Nordens främsta tidning för design.
– 3 helsidesannonser i FORM/år i valfria nummer.
– Inbjudan till event och aktiviteter.
– Möjlighet till medverkan i föredrag, seminarier, panelsamtal och möjlighet till      gemensamma debattinlägg.
– Möjlighet till medverkan i internatioella nedslag med garanterad plats (kostnad kan tillkomma).
– 50% rabatt på hyra av Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Stockholm.
– Löper på 2 år med 90 000 kr/år. (Beloppet är fullt avdragsgillt).

PLATINUM PARTNER
– Diplom som visar ert stöd till Svensk Form.
– Företagets namn + länk till hemsida på Svensk Forms hemsida under ett år.
– Företagets logotyp i FORM Magazine på gula sidorna under ett år, under rubriken PLATINUM.
– 10 prenumerationer på FORM, Nordens främsta tidning för design.
– 6 helsidesannonser i FORM/år en annons i varje nummer. (värde 145 800 kr)
– Inbjudan till event och aktiviteter.
– Möjlighet till medverkan i föredrag, seminarier, panelsamtal och möjlighet till      gemensamma debattinlägg.
– Möjlighet till medverkan i internatioella nedslag med garanterad plats (kostnad kan tillkomma).
– Fri hyra av Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Stockholm.
– Löper på 3 år med 150 000 kr/år. (Beloppet är fullt avdragsgillt).

* PLATINUM PARTNER+
– 6 annonsuppslag i Form/år –ett annonsuppslag i varje nummer. (värde 240 000 kr)
– Löper på 3 år med 220 000 kr/år. (Beloppet är fullt avdragsgillt).

WOOD PARTNER
– För företag som vill stödja Svensk Form och dra nytta av fördelarna i grundpaketet.

GRUNDPAKET – ingår i alla nivåer
– Diplom som visar ert stöd till Svensk Form.
– Partner till Svensk Form genom Företagspoolen.
– Företagets namn + länk till hemsida på Svensk Forms hemsida under ett år.
– Företagets namn på gula sidorna i FORM.
– Prenumeration på Form, Nordens främsta tidning för design.
– Inbjudan till event och aktiviteter.