Årets Formbärare 2015

Den 6 oktober klockan 18.45 koras Formbärare över hela landet. Det är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region.

Svensk Forms 13 regionalföreningar har nu utsett varsin Formbärare i samband med föreningens födelsedag som firas över hela landet den 6 oktober. 2015 är det tredje gången som Svensk Form utnämner Årets Formbärare.

DALARNA
Formbarare2015_Dalarna_web

Formbärare 2015:
Hanna Nielsen, konstnär/formgivare

Motivering:
Med nyfikenhet och professionell målmedvetenhet experimenterar Hanna med form och ljud i smycken och skulpturer. Hanna gör även en stor insats med pedagogiska projekt, där hon med sin kunskap, kreativitet och smittande energi inspirerar barn att prova på designprocessen. Vi är mycket glada att Hanna väljer att ha Dalarna som bas för sitt arbete!

Mer info:
Mikael Granberg, mikael.granberg@svenskform.se, 070-585 09 94

 

GOTLAND
Formbarare2015_Gotland_web

Formbärare 2015:
Körsbärsgården, konsthall/skulpturpark

Motivering:
För att de utgör en arena för form, en möjliggörare, där formgivare i olika discipliner kan möta en växande publik. För att de drivet, entreprenöriellt och framgångsrikt ständigt utvecklar sin verksamhet. Med Konsthall, Skulpturpark, trädgård, Barnens konstverkstad och driven arkitektur har de en mångfasetterad verksamhet med många ingångar till Form.

Alldeles särskilt vill vi lyfta fram barnverksamheten. Förutom barnverkstaden drivs nu också projektet ”Konst för alla”, finansierat av Arvsfonden, där många unga kommer att få möta konst och form på olika sätt. Att barn och unga får möjlighet att tidigt i livet komma i kontakt med skapande verksamhet och formupplevelser är ovärderligt!

Dessutom är de en viktig aktör för en levande landsbygd, längst ner på Sudret.

Vad mer är: De utgör en reseanledning och ett incitament till form- och konstresor från den kommande kryssningskajen.

Mer info:
Karin Leoson, karin@leoson.se, 070-606 99 11

 

JÄMTLAND
Formbarare2015_Jamtland_web

Formbärare 2015:
Spilloteket, skapande verkstad

Motivering:
Spilloteket är en skapande verkstad där såväl barns tankar och kreativitet som produktionsspill från lokala företag tas till vara. En färgglad verksamhet med bas på Frösön som med ‘Spillobussen’ fullpackad med spännande idéer och spillmaterial kan dyka upp var som helst i vår region, för att sprida återbruk, innovationer och lärande. Med Spilloteket får massor av barn möjlighet att höras i samhällsdialogen och synas i det offentliga rummet. Att uppfinna, formge, skapa och fundera tillsammans med andra om hur vi kan börja leva på ett sätt som är mer hållbart för planeten. För sitt inspirerande arbete som bygger på hållbarhet i ekologisk, social och ekonomisk mening utser Svensk Form Jämtland Spilloteket till årets Formbärare 2015. Bakom Spilloteket står Frida Kjellgren, Camilla Abramsson och Linda Vestberg.

Mer info:
Katarina Widegren, jamtland@svenskform.se, 070-657 72 44

 

NORRBOTTEN
Formbarare2015_Norrbotten_web

Formbärare 2015:
Nordmark & Nordmark Arkitekter AB

Motivering:
Nordmark & Nordmark arkitekter AB har en spännvidd som är större än den traditionella arkitektens verksamhetsområde – deras kompetenser omfattar arkitektur, stadsplanering, inredning och scenografi. Deras vision är att skapa hållbara rum för människor, både unga och gamla, som berör alla våra sinnen och gör oss närvarande. Det är en vision som deras projekt uppfyller och som även stämmer väl med Svensk Forms vision om bättre liv genom god design, vilket gör dem till värdiga Formbärare.

Mer info:
Åsa Wikberg Nilsson, norrbotten@svenskform.se, 070-610 13 42

 

SMÅLAND
Formbarare2015_Smaland_web

Formbärare 2015:
Gunnel Svensson, Bsweden/Belysningsbolaget i Herråkra

Motivering:
Småländsk design förknippas framförallt med möbler och glas, men även belysningsindustrin är tongivande med formstarka företag och internationella framgångar. En starkt lysande stjärna på den småländska formhimlen är Bsweden, Belysningsbolaget i Herråkra, med Gunnel Svensson som VD och formgivare till ett flertal framgångsrika produkter. Bsweden går med sin mångsidighet inte att placera i ett fack vad gäller uttryck eller material. Det som däremot alltid genomsyrar är den goda formen och den lokala produktionen. Armaturer för fest och vardag formgivna av ett flertal designers och utvecklade till hållbara produkter. I stor utsträckning sker tillverkningen lokalt med underleverantörer inom närområdet. Gunnel Svensson är en förebild och kämpe både som företagsledare och person. Hon personifierar begreppet ”ett ljus i mörkret”!

Mer info:
Britt-Marie Börjesgård, britt-marie.borjesgard@jkpglm.se, 070-548 18 50

 

STOCKHOLM
Formbarare2015_Stockholm_web

Formbärare 2015:
Gustavsbergs konsthall

Motivering:
Utställningar med spännande materialmöten och gestaltning i framkant. Skol- och programverksamhet som alltid är relevant och lockande. Fri entré – suveränt! En lysande mötesplats och arena för keramik och konsthantverk i Stockholmsregionen som borde uppmärksammas mer. Svensk Form Stockholm utser Gustavsbergs konsthall till Formbärare 2015.

Mer info:
Christine Sundberg Carendi, christine.s.carendi@gmail.com, 070-494 57 99

 

SYD
Formbarare2015_Syd_web

Formbärare 2015:
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö

Motivering:
I översynen av den nationella politiken för form, arkitektur och design – Gestaltad livsmiljö – lyfter Christer Larsson fram ämnesområdets stora betydelse för den enskilda människan och för en hållbar samhällsutveckling. Därför väljer Svensk Form Syd – Form/Design Center att utse honom till 2015 års Formbärare från Skåne.

Mer info:
Birgitta Ramdell, birgitta@formdesigncenter.com, 040-664 51 67

 

VÄRMLAND
Formbarare2015_Varmland_web

Formbärare 2015:
Sticky Beat, digital upplevelsebyrå

Motivering:
För att lyckas skapa de bästa digitala upplevelserna i dagens snabbrörliga samhälle, krävs stor nyfikenhet, kunskap och passion. Man behöver älska morgondagen. Och det gör Sticky beat. Djupt rotade i de värmländska skogarna har man lyckats attrahera medarbetare och kunder som vågar utvecklas och tillsammans skapa ultimata slutanvändarupplevelser.

Mer info:
Jessica Edlom, jessica@formivarmland.se, 070-233 57 95

 

VÄST
Formbarare2015_Vast_web

Formbärare 2015:
Helena Hansson, designer

Motivering:
Svensk Form Väst utser industridesignern, läraren och doktoranden Helena Hansson till Årets Formbärare i Väst 2015. För sitt mångåriga engagemang, för sin kunskap och entusiasm, och för sin roll som inspirerande förebild runt alla frågor som gäller design, hantverk och slöjd. Helena Hansson är en forskare i tiden. Med forskningsprojektet ”Applied craft strategies – co-craft for craft community empowerment”, knutet till HDK och vars yttersta mål handlar om att bekämpa fattigdom och stärka kvinnors roll i samhället, befäster Helena Hansson ytterligare sin roll som föregångare inom designområdet.

Mer info:
Anna-Stina Lindén Ivarsson, medialine@telia.com, 070-676 16 04

 

VÄSTERBOTTEN
Formbarare2015_Vasterbotten_web

Formbärare 2015:
Gunnel Sahlin, glasformgivare

Motivering:
Årets Formbärare i Västerbotten 2015 är Gunnel Sahlin, en av Sveriges mest erkända glasdesigners. I sitt utforskande materialiserar hon kreativa uttryck kring glasets och färgens möjligheter. Den gröna livstråden möter vi i skulpturserien Hortus Poetica (2014), inspirerad av ett liv med trädgård. Vi ser en stark förtrolighet med det lite hemliga som spirar, mognar och omvandlas. Kärlen visar Gunnels unika förmåga att ta till vara på energin som uppstår i en bra skapandeprocess; en slags symbiotisk växelverkan mellan en konstnärlig idé och kraften i hantverket. Och resultatet är inget mindre än hänförande. Upptäcktsresan bland material och uttryck som Gunnel Sahlin startade för snart 30 år sedan, fortsätter med oförminskad energi och nyfikenhet. Vi vill åka med det tåget – vi kommer inte att få en tråkig sekund!

Mer info:
Anna Sjöberg, vasterbotten@svenskform.se, 070-175 75 40

 

VÄSTERNORRLAND
Formbarare2015_Vasternorrland_web

Formbärare 2015:
Annso Grahn och Ulrika Bos Kerttu, länshemslöjdskonsulenter

Motivering:
Annso med den hårda slöjden och Ulrika med den textila slöjden har ett arbetssätt som gärna smittar av sig till andra, såväl slöjdare, hantverkare som glada amatörer, unga som gamla. De vågar också arbeta gränsöverskridande med slöjden i kontakt med performance, dans, musik, streetart, mode och konst som t ex i utställningen Next Level Craft som visats på länsmuseet Murberget under sommaren med spännande workshops och aktiviteter. Genom Slöjdcirkus och slöjdklubbar har de under åren nått många yngre. De samarbetar gärna med konstnärer och formgivare som tar slöjd, form och mönster ur länets kulturarv till nya uttryck, former och produkter.

Deras nätverk är också nationella, där de aktivt fått med länets slöjdare i olika synliga projekt inom hemslöjdsrörelsen. I de många internationella kontakterna har t ex Ulrikas arbete med ett sticknätverk fört Västernorrland ut i världen och fått världen att komma hit liksom vid fjolårets stora egenproducerade japanska textilutställning Sashiko. Eller som i Annso Grahns kontakter med Nepal där hon idogt försöker förmedla kunskap och utbyten mellan två vitt skilda kulturer. Hit räknas också deras medverkan i interregionala EU-projekt med produktutveckling och tillväxtperspektiv i fokus, viktigt för flera hantverkare från länet.

Slöjd och hantverk är områden som ligger nära form och design och som har mycket att vinna på att samverka och lära av varandra. Svensk Form hette som bekant Svenska Slöjdföreningen fram till 1976.

Svensk Form Västernorrland tycker att Annso Grahn och Ulrika Bos Kerttu är goda ambassadörer för hantverket inom form och design för Västernorrland.

Mer info:
Kiki Hammarström, amnow@home.se, 070-559 26 54

 

ÖREBRO
Formbarare2015_Orebro_web

Formbärare 2015:
Kavalkad, butik

Motivering:
Länets absolut vassaste butik – och mycket mer än så – vad det gäller inredningsprylar, porslin, lampor, möbler och mycket annat från främst 40-70 talen. Thomas Björklund och Kent Eriksson gör ett fantastiskt formbärarjobb genom den entusiasm och kunnighet de driver sin verksamhet och butik med. Inte minst genom de utomordentligt snygga och intressanta skyltningar de varje måndag gör om i sitt skyltfönster ut mot Järntorget, men också sitt fina urval av produkter och sin bredvillighet att dela med sig av sina kunskaper runt alla prylarna. Butiken har för övrigt adress Olaigatan 13 i Örebro.

Mer info:
Jonas Linder, jonas@kapitan.se, 070-752 57 80

 

ÖST
Formbarare2015_Ost_web

Formbärare 2015:
Kulturkvarteret Hallarna, Norrköping

Motivering:
Hallarna är Norrköpings kreativa kvarter; en plats där färg och design blandas med en mängd andra kulturuttryck och gestaltningsformer. Under det gemensamma intresset för kreativitet samlas människor och organisationer i Hallarnas mångfacetterade lokaler för att skapa nya uttryck, samarbeten och möjligheter tillsammans.

Hallarna strävar efter att vara ett stabilt och autonomt alternativ till de allt för ofta kortsiktiga och bidragsberoende sätt kulturverksamheter organiseras idag. Att Hallarna är inhyst i lokaler som en gång i tiden användes som yllefabrik vittnar dessutom om att verksamheten bottnar i en spännande historia. Vi på Svensk Form Öst är säkra på att Hallarna genom sin innovativa förmåga och önskan om breda allianser också har framtiden för sig, varför det känns extra roligt för oss att lyfta fram Hallarna som vår nya Formbärare 2015.

Mer info:
Helena Carlson, helena.carlson@gmail.com, 070-393 27 42