Tidigare utdelade stipendier

Axel Larssons Minnesfond

2023
Simon Mattisson
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Stipendium ur Axel Larssons Minnesfond 2023 tilldelas den unga möbelformgivaren Simon Mattisson för sin nyskapande materialutforskning och användning av ny tillverkningsteknologi. Möbelkollektionen knyts samman av ett särpräglat skulpturalt formspråk som utmanar vår föreställning om vad en möbel kan vara och lyfter fram formgivarens förmåga att omvandla ett problem till en möjlighet genom att använda granbarkborreskadat virke på ett kreativt sätt.”

2022
Fredrik Paulsen
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Stipendiet ur Axel Larssons minnesfond tilldelas 2022 möbelformgivaren Fredrik Paulsen för hans nyskapande och omsorgsfullt utformade möbler. Med sitt lekfulla formspråk och sina demokratiska ideal har Fredrik skapat ett ”möbeluniversum” som stimulerar våra sinnen och ger färg åt vardagen när och där det behövs som mest.”

Marie-Louise Hellgren hedersomnämnande ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Hedersomnämnande ur Axel Larssons minnesfond tilldelas 2022 möbelformgivaren Marie-Louise Hellgren för hennes betydande roll som pionjär i att ta möbeldesignområdet framåt i en hållbar riktning. Marie-Louise är dessutom en inspirerande opinionsbildare som får oss att se värden i sådant som betraktas som spill och skräp. Hon strider för att ge det riktigt hållbara och sinnrikt utformade en chans.”

2021
Sara Szyber
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Stipendium ur Axel Larssons minnesfond tilldelas 2021 möbelformgivaren och inredningsarkitekten Sara Szyber för en möbelgestaltning som står stadigt i den svenska möbeltraditionen och samtidigt tar en ny riktning genom ett eget formspråk och nya produktionstekniker, som i fåtöljen Check Mates. En fåtölj med en stark närvaro genom ett dekorativt rutmönster, belagt direkt på fåtöljens synliga stomme av björkplywood, som skapar en interaktion mellan det tvådimensionella rastret och fåtöljens tredimensionella rumslighet. Det här är tradition och förnyelse i sin bästa form.”

2020
Alexandra Friberg får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Alexandra Friberg visar en formsäker design som hämtar inspiration från svenskt hantverk och möbeltradition. Med enkla medel och resurseffektivt användande av material har Alexandra Friberg skapat en sittvänlig, omfamnande och inbjudande stol med fina detaljer. Stipendienämnden vill med stipendiet uppmuntra Alexandra Friberg till fortsatt utforskning av designprocessen och utveckling av sin möbelformgivning.”

2019
Per Brandstedt får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Med sina unika skulpturala objekt lyfter Per Brandstedt fram träets inneboende formspråk på ett fascinerande sätt. I det organiska uttrycket finns tydliga paralleller till Axel Larssons möbler och samtidigt en spänning i det radikala mötet mellan ekens tyngd och de tunna stålrörsbenen som får möblerna att nästan sväva över golvet. Brandstedt går sin egen väg med en suverän hantverksskicklighet och ett eget uttryck som visar att konsekvens, uthållighet och kunskap lönar sig”

2018
Johan Kauppi får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”Johan Kauppis inlämnade bidrag svarar väl mot stipendiets syfte och vittnar om ett moget formspråk som karaktäriseras av enkelhet med tydliga grundformer, välgjorda detaljer och stor kunskap om material och tekniker som vilar på en svensk hantverkstradition. Den tunna, sirliga formgivningen av rumsliga objekt passar både för olika interiörer och i uterummet med en hållbarhet som kommer leva länge både materiellt och visuellt.”

2017
David Ericsson
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”David Ericsson älskar trä. Han är särskilt glad i bok, för dess täthet och styrka och för att ytan blir så vacker när den bearbetats. Han har till och med bildat Friends of Wood, med material som blir bra kompisar till trä. Han ger sig in på djupet av stolars konstruktioner i precisa och långsamma processer med inspiration från den antika möbelhistorien. Fram träder stolarna Madonna och Hedwig, en utsökt familj som sakta utvidgas. Axel Larsson skulle ha varit stolt.”

2016
Sami Kallio
får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”I Sami Kallios verksamhet finner vi en stark experimentell och formsökande förmåga, som letar nya vägar till stolars design, där särskilt stolsryggar och ben får ny spänning och detalj, med stor förtrogenhet i material, produktionsteknik och gestaltning.”

2015
Lukas Dahlén får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond med motiveringen:
”För ett visat gestaltningskunnande i design med formspråk för såväl stora som små artefakter, som vilar på god känsla i material och form.”

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond

Fonden avslutades 2022

2022
Cecilia Wirell 
tilldelas stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond med motiveringen:
”Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond tilldelas 2022 textilformgivaren Cecilia Wirell som utifrån den traditionella Jacquard-tekniken skapar moderna och spännande uttryck. Cecilia ser de möjligheter som finns för nya spännande formspråk. Nämnden ser fram emot att se hur hennes textila arbeten kommer att utvecklas efter studierna på Arte Della Seta Lisio i Florens, Italien.”

Jasmine Berge tilldelas stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond med motiveringen:
”Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond går 2022 till illustratören och den grafiska formgivaren Jasmine Berge för hennes egensinniga och stämningsladdade illustrationer. Genom sin studieresa till Japan är juryn övertygad om att Jasmine kommer utveckla sitt formspråk ytterligare, och därmed bidra till den stora uppskattning som svensk barnboksillustration erkänns internationellt.”

2019
Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist
tilldelas stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond med motiveringen:
”Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist skapar en grafisk formgivning med en utpräglad visuell glädje och stor kreativitet! De fångar tidsandan i ett samtida formspråk med en sparsmakad färgsättning som är både lekfull och sensuell. De visar att boken är ett suveränt medium som har fortsatt giltighet och hög relevans för alla i en tid där digitaliseringen dominerar många människors tid och uppmärksamhet.”

2016
Martin Liljesand
är frilansande grafisk designer som tog kandidatexamen i Grafisk design och Illustration från Konstfack 2015. Han tilldelades stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond med följande motivering:
”Martin Liljesand tilldelas stipendiet för sitt – i vår digitala samtid – unika förhållningssätt till grafisk design. Nämnden vill speciellt framhålla hur han närmat sig bokstavskonsten med hantverksmässiga metoder. Martin Liljesands omsorgsfullt gjorda bok om Slussen i Stockholm med de spår som människor lämnat på denna plats är inte bara vacker och omsorgsfullt utförd, den är också ett dokument för framtiden.”

2014
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 20 000 kronor till modestudenten Matilda Norberg. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner samt Konstfack och har påbörjat sin masterutbildning i Knitwear på Royal College of Art i London. Den stora drivkraften för Matilda är att driva utvecklingen framåt inom textila material och tekniker med fokus på stickning. Stipendiet delades ut i samband med Svensk Forms årsmöte i Umeå den 24 maj 2014. 

2009
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 20 000 kronor till
Hedvig af Ekenstam.

2006             
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond på 10 000 kr till Erika Lövqvist.

Johan Anderssons fond

Fonden avslutades 2020.

2020
Julia Sthillert får stipendium på 40 000 kr ur Johan Anderssons fond med motiveringen:
”Julia Sthillert tilldelas resestipendiet för studier av japansk lackeringsteknik och glaskonst. Stipendienämnden finner det särskilt intressant hur stipendiaten vill använda de traditionella teknikerna i mer samtida gestaltningsprocesser med nya material och ett eget formspråk som även inkluderar aspekter av hållbarhet och återbruk.”

Emma Hasselblad får stipendium på 35 000 kr ur Johan Anderssons fond med motiveringen:
”Emma Hasselblad tilldelas resestipendiet för kontaktskapande och utveckling av sin konstnärliga textila praktik vid ett ”artists in residence” i Brooklyn, New York. Stipendienämnden ser och vill uppmuntra Emma Hasselblads gränsöverskridande och lekfulla skapande där skulptural stickning tänjer gränserna mellan konst-design-konsthantverk.”

2019
Isa Andersson
får stipendium ur Johan Anderssons fond med följande motivering:
”Med stor aktualitet, innovativt tänkande och med ett pedagogiskt förhållningssätt vill Isa Andersson synliggöra problemen med den akuta vattenbristen med hjälp av design. Nilen är en urgammal symbol som civilisationens vagga, men som kan bli civilisationens grav om man inte löser problemen med vattenbrist och det kraftigt förorenade vattnet. Isa Andersson visar att design och formgivning har en förmåga att lyfta och lösa livsviktiga frågor med hög relevans i en tid då människan måste klara av en stor transformation av samhället på kort tid för att kunna uppnå en hållbar framtid.”

2017
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 20 000 kronor till Elina Johansson med motiveringen:
”Elina Johanssons examensarbete på Beckmans Designhögskola var fascinerande. Hon hade oförväget experimenterat med och utvecklat nya förnyelsebara material av cellulosafibrer och kaffesump(!). Resultaten avslöjar en säker formkänsla och förmåga att utvinna sinnliga uttryck ur skräp och restprodukter.”

2013
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 20 000 kronor till Sofia Winberg.

2007
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 15 000 kronor till Britta Teleman.

2005             
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 10 000 kronor till Elisabeth Henriksson.

2000     
Stipendium ur Johan Anderssons fond på 10 000 kronor till Elna Jolom.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond

Fonden avslutades 2020.
2020
Kristina Schultz
 tilldelas stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond med motiveringen:
”Kristina Schultz tilldelas resestipendiet för att kunna genomföra konstindustriella fältstudier i Storbritannien i ett historiskt perspektiv med hög relevans för en av samtidens stora frågor – AI-teknikens implementering i våra framtida liv. Genom studier av Arts & Crafts-rörelsens människocentrerade teknikskepticism ser stipendienämnden fram emot att ta del av vilka slutsatser som Kristina Schultz kommer dra kring vikten av att problematisera det stora teknikskiftet idag.”

2019
Matilda Sandström och Younès Othman
tilldelas stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond med motiveringen:
”Som hantverkslärlingar i klassiskt skomakeri med förankring i folkdräkternas skoskick har Matilda Sandström och Younès Othman tagit sitt arbete från historien och vidare in i samtiden. Det är ett intressant statement när de båda formgivarna genom hängiven research söker sig tillbaka till formspråk, material och kunskap om teknik via Sandströms nästan 400-åriga släktgård i Siljansnäs och kopplar samman detta med Younès Othmans tunisiska berberrötter i syfte att belysa kulturella särarter och likheter.”

2018
Clara Nordenhök får stipendium ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks fond med motiveringen:
”Clara Nordenhöks skodesign har ett konsekvent genomförande och ett eget formspråk med en särart som syns i hela kollektionen – en kollektion som känns färdig att gå rätt ut i industrin för att sedan locka på skobutikernas hyllplan på ett sätt som är ovanligt moget för en student. Ett tydligt hållbarhetstänk syns i valet av material och designen har en egen attityd som vittnar om en ung formgivare som går ’all in’.”

2015
Johan Lindberg får stipendium ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks fond med motiveringen:
”Johan Lindbergs studier kring hantverkstradition och småskalig produktion i relation till serieproduktion, belyser tingens emotionella värde ur nya vinklar och passar väl in i Fiskars anda”

2012
2012 tilldelades Therese Granlund ett stipendium på 15 000 kr ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond. Therese gick en tvåårig Masterutbildning på Design Academy i Eindhoven, Holland och ville använda pengarna till sitt examensprojekt. Stipendiet delades ut i samband med Svensk Forms årsmöte den 26 maj 2012. Therese verkar inom både produkt- och konceptuell design, med fokus på glas och möbelformgivning. Projektet visades vid skolans examensutställning i samband med Dutch Design Week.

2002
Stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond på 10 000 kronor till Malin Lundmark.

 

Lennart Lindkvists Jubileumsfond

Fonden avslutades 2013.

2013: Lotta Jonsson
Juryns motivering: ”I sina texter kombinerar Lotta Jonson ett vaket öga på samtiden med en kunskap om den svenska och internationella designvärlden – och med ett stort engagemang för ämnet industridesign. Hon efterlyser och kräver akuta åtgärder för att stödja formgivningens roll i det snåla kulturklimatet. Som fri skribent har Lotta Jonson en stark integritet som gör henne till en av våra mest orädda, aktade och personliga journalister inom designområdet.”

2011: Petter Eklund
Juryns motivering: ”I Petter Eklund har den svenska konstindustrin, med betoning på keramiken och glaset, en passionerad förkämpe. Hans arbete kännetecknas av en unik kombination av ett personligt och lustfyllt språk och en encyklopedisk ämneskunskap. Stipendiet vill uppmuntra Petter Eklunds insats för att hålla intresset för kvaliteten inom konstindustrin och hantverket vid liv och samtidigt dokumentera formgivarnas villkor.”

1999: Anders Emilsson och Ulf Beckman
År 1999 fick Anders Emilson stipendium ur Lennart Lindkvists fond för en yngre skribentgeneration, som ytterligare vidgat designbegreppet.

Samma år fick Ulf Beckman, chefredaktör FORM, motta stipendium för god designjournalistik och mångårig insats som lysande och insiktsfull skribent.

2008: Sara Ilstedt Hjelm
Juryns motivering: ”Med sitt skrivande slår Sara Ilstedt Hjelm nödvändiga broar mellan vetenskap och vardag. Hennes arbeten har låtit oss ta del av rapporter där designverktygens roll som problemlösare varit avgörande. Detta stipendium vill uppmuntra Sara Ilstedt Hjelm i hennes upplysande gärning som forskare och humanist mitt i verklighetens praktik.”

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies