Styrelse Stockholm

Styrelsen för regionalförening Svensk Form Stockholm

Alicia Donat-Magnin – ordförande

Ulrika Wendt – vice ordförande

Daniel Svahn – kassör 

Mattias Broberg – ledamot

Malin Henrikson – ledamot

Patriq Bokeroth – ledamot

Henrik Ohlson – ledamot

Asta Westermark Florestedt – ledamot