Styrelse Stockholm

Styrelsen för regionalförening Svensk Form Stockholm

Malin Henrikson – ordförande

Ulrika Wendt – vice ordförande

Charlotte von der Lancken – kassör 

Mattias Broberg – ledamot

Matilda Haglund – ledamot

Patriq Bokeroth – ledamot

Henrik Ohlson – ledamot