Styrelse Stockholm

Styrelsen för regionalförening Svensk Form Stockholm

Wilzon Kalanzi – ordförande

Ulrika Wendt – vice ordförande

Felicia Palmqvist Nordling – sekreterare

Daniel Svahn – kassör 

Mattias Broberg – ledamot

Patriq Bokeroth – ledamot

Henrik Ohlson – ledamot

Asta Westermark Florestedt – ledamot