Styrelse Stockholm

Styrelsen för regionalförening Svensk Form Stockholm

Malin Henrikson – ordförande

Ulrika Wendt – vice ordförande

Charlotte von der Lancken – kassör 

Matilda Haglund – ledamot

Patriq Bokeroth – ledamot

Henrik Ohlson – ledamot

Gustaf Douhan – ledamot

Sanna Lindström – ledamot

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies