Historia

Från Svenska Slöjdföreningen till Svensk Form

Världens äldsta designorganisation – så beskrivs ofta Svensk Form, som fram till 1976 hette Svenska Slöjdföreningen. 1845, då föreningen bildades, betydde ”slöjd” produktion i största allmänhet. Varför behövdes en förening för detta?

Den Söndagsritskola för hantverkare som konstnären Nils Månsson Mandelgren startat 1844 hade en urusel ekonomi. En förening skulle kunna ge stöd. Skolan, nuvarande Konstfack, drevs av Slöjdföreningen fram till 1860, då staten tog över.

Opinionsbildare från starten
Redan från första början verkade Svensk Form aktivt som opinionsbildare. Föreningen grep tag i fler uppgifter, som att ansvara för Sveriges deltagande i internationella utställningssammanhang, publicera gratis mönsterblad till hantverkare runt om i landet, ge ut informationsskrifter om tillverkning, stödja unga konsthantverkare och formgivare med stipendier, öppna ett museum med pedagogiskt och stilhistoriskt ordnade föremål, som överlämnades till Nationalmuseum, och grunda en tidskrift 1905, som 1932 fick namnet Form.

Konstnärerna till industrin
Vardagsvarorna behövde en konstnärlig gestaltning, vara praktiska och enkla att sköta. ”Konstnärerna till industrin” blev målen för den förmedlingsbyrå som föreningen startade 1914. Hemutställningen på Liljevalchs 1917 blev genombrottet med hundratals nya produkter – allt från dricksglas till hela rum avsedda för arbetarklass och lägre medelklass. Konstnärernas insatser ledde till en växande internationell uppskattning, bl.a. på den stora Paris-utställningen 1925, på Metropolitan i New York 1927, i Paris 1937, i New York 1939, på Triennalerna i Milano från 1948 och framöver, på vandringsutställningar i USA, Australien och under senare decennier runt om i världen.

Konsumtion och kunskap
På 1940-talet kom konsumenternas behov och kunskaper i fokus. Bo-kommitténs kurser runt om i landet startade 1944. Året dessförinnan, 1943, hade föreningen inrättat tre sektioner för respektive konsumenter, producenter och formgivare. Föreningens lokalavdelning i Malmö sedan 1945, nuvarande Svensk Form Syd – Form/Design Center, blev sinnebilden för hur en livsbefrämjande och barnvänlig konsumtion skulle kunna vara. 1970 formulerade en ledare i Form de pedagogiska ambitionerna så här: ”Vad Slöjdföreningen strävat efter är emellertid inte att lyfta pekpinnar – ge konsumenterna möjligheter till jämförelsen och att stimulera till kritiska reflektioner.”

Boendefrågor och samhällsdebatt
Utställningarna har debatterat behoven i samhället. Stockholmsutställningen 1930 med ett omfattande funktionalistiskt program. Jubileumsutställningarna i Stockholm och Göteborg 1945 tog upp bostadsbehov och bofrågor. Helsingborgsutställningen 1955 – H55 – lyfte fram efterkrigstidens nya moderna livsmönster. Konsthantverksutställningen Form Fantasi på Liljevalchs 1964 uttryckte en längtan efter lekfullhet och sinnlighet. På 1960-talet var den offentliga miljön i fokus och på 1970-talet diskuterades livskvalitet och ekologiska frågor – gestaltade bl.a. i utställningen Vara & Undvara på Kulturhuset i Stockholm.

Från ”Utmärkt Svensk Form” till Designår
Men alltför få industrier använde sig av professionella designer. Juryurvalet Utmärkt Svensk Form under åren 1983-2002 var ett sätt att lösa denna brist. Både designer och tillverkare skulle uppmärksammas. 1985 invigdes Design Center i Stockholm med utställningen ”Därför Design”. Design gäller inte bara produkter utan också hur man kommunicerar med omvärlden, något som utställningen NordForm90 i Malmö 1990 bl.a. visade. Kunskaperna om design måste spridas. 1999 fick Svensk Form ett treårigt nationellt uppdrag för att öka allmänhetens och myndigheters insikter om designens betydelse. Därför flyttade Svensk Form år 2000 till Skeppsholmen i Stockholm för att få en publik arena. Två år senare tilldelades föreningen ett statligt anslag för att skapa en mötesplats för form och design. 2005 utsågs av regeringen till Designår. Kampanjkontoret drevs av Svensk Form och resultatet blev drygt 1 600 projekt över hela landet.

Ung Svensk Form och Design S – våra nationella designutmärkelser
Ung Svensk Form startades 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö. Ung Svensk Form är idag en årlig utmärkelse och en utställning som genomförs av Svensk Form. Det är en arena för ung svensk design där vi uppmärksammar behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. De tidigare utställningarna har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Många av tidigare års utställare är numera väl etablerade inom sina respektive områden.

2006 lanserades den nya utmärkelsen Design S tillsammans med SVID och Sveriges Reklamförbund. Utmärkelsen drivs idag av Svensk Form och är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som genomförs vartannat år. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Svensk Form regionalt
Med åren har Svensk Form fått en alltmer rikstäckande verksamhet och har idag 14 aktiva regionalföreningar från Svensk Form Norrbotten i norr till Svensk Form Syd – Form/Design Center i söder.

 • Svensk Forms Lokalförening för Skåne och Blekinge (idag Svensk Form Syd – Form/Design Center) bildades i Malmö 1945. Form/Design Center invigdes 1964.
 • Svensk Form Norrbotten bildades i Luleå 1984.
 • Svensk Form Väst bildades i Göteborg 1985 (då Svensk Form Väster).
 • Svensk Form Småland bildades i Kalmar 1986 (då Svensk Form Sydost).
 • Svensk Form Västerbotten bildades i Umeå 1987.
 • Svensk Form Öst bildades 1988 i Norrköping (då Svensk Form Östergötland).
 • Svensk Form Jämtland bildades 2001 i Östersund.
 • Svensk Form Västernorrland bildades 2004 i Härnösand.
 • Svensk Form Dalarna bildades 2005 i Falun.
 • Svensk Form Örebro län bildades 2005 i Örebro.
 • Svensk Form Gotland bildades 2005 i Visby.
 • Svensk Form Värmland bildades 2015 i Karlstad.
 • Svensk Form Stockholm bildades 2016 i Stockholm.
 • Svensk Form Västmanland bildades 2020 i Västerås.