Kostnadsfri rådgivning

Vi vill informera dig om att Hansson Thyresson erbjuder medlemmarna i Svensk Form  30 minuters kostnadsfri rådgivning inom all immaterialrätt.

Vi lämnar fast pris för nyhetsundersökningar på patent: 10 000 SEK, på designskydd: 5 000 SEK och ”clearance” för varumärke: 5 000 SEK. Moms tillkommer.

I samband med inlämning av varumärkes-, design- och patentansökningar i Sverige och EU ger vi dig som medlem 20% rabatt på vårt arvode.

Visste du att du kan skydda din formgivning i alla EU-länder för bara ca SEK 11 000*?

Just nu finns det dessutom ett bidrag att söka för den officiella avgiften som man behöver betala vid ansökan om patent, varumärke och mönster. Vi gör en sådan ansökan om bidrag kostnadsfritt för dig.

Om du registrerar en formgivning får du laglig rätt att skydda din produkts utseende mot förfalskning.

För att kunna registrera en formgivning måste den vara ny och unik. Du måste se till att den inte redan har registrerats av ett annat företag. Formgivningsregistrering gäller inte bara för produkter. Du kan också registrera tillgångar som webbformgivningar, app-gränssnitt och förpackningar.

Välkommen att kontakta Åsa eller Jakob (klicka på bilden nedan) så erbjuder de dig just nu kostnadsfri hjälp att erhålla bidraget och för att erhålla det förmånliga priset.