Norrbotten

Välkommen till Svensk Form Norrbotten

Har du förslag på aktiviteter eller vill uppmärksamma oss på vad som händer i regionen? Skriv gärna en rad och skicka till norrbotten@svenskform.se eller kontakta oss via Facebook!

Välkommen!

Kontakt:
norrbotten@svenskform.se

Som medlem i Svensk Form får du rabatter på våra evenemang i Norrbotten, rabatter i förmånsbutiker i hela landet och tidningen FORM.

Samarbetspartners

Kulturcentrum Ebeneser: Vi är medlemmar.

Arctic Design Center

Slöjd och Form Center

Havremagasinet Länskonsthall i Boden

Folkhögskolor: Folkhögskolorna i länet inbjuds att delta på Formbazar årligen

Konsthantverkscentrum, Resurscentrum för konst Norrbotten, Slöjd och form konsulenterna Region Norrbotten, Sameslöjdstiftelsen Sámi duodji, Swedish Lapland Visitors Board

Svensk Form Norrbotten finansieras även av Region Norrbotten och av Längmanska Företagarfonden