Design talks!

Under hösten 2022 arrangerar Svensk Form, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Svenska Designsällskapet en serie digitala Design talks.

Vid fyra tillfällen bjuder vi in till samtal mellan sakkunniga inom området design, med utgångspunkt i studien Design som utvecklingskraft – en över 100 sidor lång rapport som Svensk Form och SVID tagit fram på uppdrag av Kulturdepartementet.

Samtliga samtal modereras av Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet, och äger rum mellan klockan 12.00-13.00 den 22 september, 20 oktober, 10 november och 15 december. Alla samtal bandas och kan ses i efterhand på Svensk Forms Vimeo.

Samtalens teman:
22 september
Under första tillfället fick vi höra från studiens ena författare Lisa Daram, Mats Widbom, vd Svensk Form, Jonas Olsson, vd SVID, Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID samt Åsa Minoz, Innovationsstrateg på Viable Cities.

20 oktober
Under andra samtalet lyssnade vi till Åsa Wikberg Nilsson, professor i design vid Luleå Tekniska Universitet och Eva-Karin Anderman, Specialist för strategisk design på Vinnova. Under detta tillfälle tog samtalet fasta på tema inkluderande design.

10 november
Under tredje samtalet tar vi fokus på framtidens hållbara städer och byar! Den 10 november möter vi Soraya Axelsson som delar med sig av sina insikter för framtidens stadsutveckling utifrån rollen som projektchef för H22 i Helsingborg – ”Sundets pärla”. Därefter introduceras vi för vinnaren av Hela Sveriges Stora Land-pris 2022: Maria Bergstén. Maria Bergstén är projektledare för Mötesplats Stöcke, ett projekt som genom engagemang, delaktighet och medskapande la grunden för en ny mötesplats för hela bygden.

15 december
Under det fjärde och sista samtalet får vi höra Dag Duberg som är ansvarig för Tarketts återvinningssystem i Europa och Marie Krüeger, vd på almi. Samtalet försöker få ett grepp om hur samspelet mellan näringsliv och design ser ut, och vilken roll näringslivet spelar i utvecklingen av design som en metod för att bygga hållbara samhällen.

Välkommen att delta genom att o.s.a. till helena.karlberg@ltubusiness.se!