Design talks!

Svensk Form, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Svenska Designsällskapet arrangerar en serie digitala Design talks under 2024

Kontinuerligt bjuder vi in till samtal mellan sakkunniga inom området design, med utgångspunkt i studien Design som utvecklingskraft – en rapport som Svensk Form och SVID tagit fram genom ett generöst bidrag från Kulturdepartementet. Alla samtal bandas och kan ses i efterhand på Svensk Forms Vimeo.