Integritetspolicy

Svensk Forms Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsregler, förkortade GDPR. Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ställer krav på personuppgiftsansvariga att säkerställa att tillräckliga garantier lämnas till den enskilde användaren och att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att databehandlingen ska ske på ett säkert sätt.

Som en förening som värnar om integritetsfrågor har vi på Svensk Form tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, vad vi använder denna data till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är således avsedd att säkerställa att Svensk Form behandlar personuppgifter som tillhör våra användare i enlighet med användarens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 1. Insamling av information och spårning
 • När du besöker vår webbplats

Svensk Form använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, vår användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används endast för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till något annat, t ex att se vem som besöker webbplatsen.

 1. När du kontaktar Svensk Form

2.1 Medlems- och prenumerantkontakt

Om du väljer att bli medlem i Svensk Form och/eller prenumerera på tidskriften Form kommer dina personuppgifter registreras i kundservice i vårt medlemsregister hos medlems- och prenumerationstjänsten Flowy, som tillsammans med Svensk Forms kansli hanterar samtliga medlemsuppgifter i föreningen, inklusive uppgifter om medlemmarna i våra tretton regionalföreningar. Ändamålet med behandlingen är att kunna utföra vårt uppdrag, informera dig om nyheter och evenemang inom ramen för vår verksamhet samt utföra våra arbetsgivaruppgifter. Kategorier av personuppgifter är namn, e-postadress, adress, telefonnummer.

Om en person anhåller om medlemskap i Svensk Form blir personen automatiskt medlem i den regionalförening man har uppgivit. Flowy hanterar all kundservice till medlemmarna och uppgifterna används endast inom Svensk Form. Samtliga personuppgifter raderas automatiskt då en person avslutar sitt medlemskap och/eller prenumeration. Under 2018 kommer person- och bankkontouppgifter för inbetalning av medlemsavgifter även att hanteras av Autokort, en betalningslösning för inbetalning av medlemsavgifter som kan ske varannan månad och betalas automatiskt med registrerat bank-eller kreditkort.

2.2 Principer gällande lagring av personuppgifter efter intresseavvägning

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning:

– Administration av processer kring tävlingsbidrag, utmärkelser och återkommande designpriser som Svensk Form arrangerar, som t ex Design S och Ung Svensk Form.

– Administration av processer kring återkommande stipendier som Svensk Form delar ut.

– Administration av processer kring återkommande events som Svensk Form arrangerar som t ex Pechakucha-kvällar, Form symposium och vernissager till Ung Svensk Form.

– Administration av processer kring specifika projekt som t ex Design Forward och Svensk Forms Opinionsnämnd.

– Föra ett historiskt register över tidigare tävlingsbidrag, mottagare av designpriser, utmärkelser, stipendier och hedersomnämnanden som ett stöd för forskning och administration.

– Intern och extern publicering av bild, filmer och ljudupptagningar under vissa omständigheter.

2.3 Utmärkelser, tävlingar och stipendier

Vid anmälan till våra återkommande utmärkelser, tävlingar och stipendier så kommer den information du anger i ansökan (både digitalt och analogt), t ex personuppgifter som ditt namn, e-post eller i tillämpliga fall din enskilda firma, att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din ansökan eller anmälan och ge dig tillgång till våra tjänster. Behandlingen baseras på samtycke eller intresseavvägning. Du kan när som helst meddela att du vill avregistrera dig från vårt adressregister och samtliga personuppgifter kommer då att raderas efter avslutat projekt i Apsis, vårt verktyg för epostkommunikation. Anmälningsavgifter som betalas för anmälan till tävlingar och utmärkelser genomförs och registreras via Payson, en betalningslösning via webben från Svea Inkasso. Vid betalning används bank-eller kreditkort.

2.4 Ansökan till ledig tjänst eller praktikplats

Om du söker en ledig tjänst hos Svensk Form lagrar och hanterar vi de personuppgifter som du tillhandahållit oss i rekryteringssyfte för att kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter eller annan framtida kontakt kan vi efter ditt godkännande även komma att lagra informationen i syfte att kontakta dig för annat jobb eller information om vår verksamhet.

2.5 Anmälan till events

Anmälan till våra events sker antingen via mejl eller via ett externt biljetthanteringssystem, Biletto eller Confetti. När dina data hanteras i dessa externa system gäller respektive systems integritetspolicy. När du anmäler dig till våra events via mejl samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för detta ändamål. Hanteringen av dina uppgifter för detta ändamål kan efter ditt godkännande, eller intresseavvägning, även komma att föras över till vårt adressregister Apsis för framtida utskick. Du kan när som helst meddela att du vill avregistrera dig och därmed bli raderad från vårt adressregister.

2.6 Utskick av nyhetsbrev och annan återkommande information

Samtliga prenumeranter på våra nyhetsbrev har samtyckt till att vara mottagare av våra nyhetsbrev och därmed ingå i vårt adressregister. Vid varje nytt utskick av information eller nyhetsbrev så finns alltid möjlighet att välja att raderas från adressregistret, s.k. opt-out. Vid registrering av ny adress tillämpar vi principen opt-in, dvs. att du aktivt måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister i e-postkommunikationsverktyget Apsis.

 1. Informationssäkerhet

Svensk Form är noga med säkerheten runt personlig information. När Svensk Form samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast en begränsat antal anställda har tillgång till viss personlig information och vi rättar alltid uppgifter som vi vet är felaktiga.

 1. Tillgång till information

Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter hänförliga till dig som vi behandlar. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@svenskform.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

 1. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Svensk Form längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på våra webbplatser med följande url-adresser; svenskform.se, ungsvenskform.se, design-s.se, designarkivet.se och swedishdesign.org. Våra webbplatser innehåller även länkar till andra webbplatser, så kallade tredje part-webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy och Svensk Form ansvarar inte för eventuell behandling av dina personuppgifter som ditt besök på en tredje part-webbplats kan resultera i.

 1. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Svensk Form kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

 1. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

 • Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger
 • Vi ser till att all information lagras säkert
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för efter det att vi har gjort en intresseavvägning
 • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet
 • Du kan när som helst begära ut, korrigera eller radera information Svensk Form lagrat om dig

Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 1 juli 2018. Om du har ytterligare frågor om Svensk Forms lagring och hantering av information vänligen kontakta oss på: info@svenskform.se

Box 204, 101 24 Stockholm, Sweden
Visiting address: Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen
Phone: +46 (0)8 463 31 30

E-post: info@svenskform.se
https://www.svenskform.se