Designarkiv

Designarkivet är en webbplats där vi har samlat bilder, böcker, artiklar och arkivhandlingar från 1845 till idag. En riktig skattkammare för den som vill fördjupa sig inom form och design. Många forskare, journalister och studenter söker i arkivet, men självklart är vem som helst välkommen att logga in och frossa i designhistoria!

Webbplatsen är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria och för att kunna ta del av materialet måste du först registrera dig och bli godkänd som användare.

Designarkivet består av:

Arkiv
Förteckningar över bland annat Svensk Forms arkiv och föreningens donerade bildsamlingar, arkiv från enskilda formgivare, företag och organisationer samt enskilda arkiv på Nationalmuseum.

Bibliotek
Register över alla böcker, kataloger och skrifter i Svensk Forms referensbibliotek inom ämnen som t.ex. möbler, belysning, konstindustriell formgivning, textil design, industriell design och grafisk design.

Bilder
Digitaliserade fotografier, affischer, Form-omslag, kataloger, mönsterblad, pressklipp och andra arkivhandlingar ur Svensk Forms arkiv och ur arkiv förvaltade av Centrum för Näringslivshistoria och fotografier från samlingar hos Nationalmuseum donerade av Svensk Form.

Artiklar
Register över alla artiklar i tidskriften Form från 1905-idag.

Film
Levande Design är ett filmprojekt som drivs av Svensk Form sedan hösten 2007. Syftet är att dokumentera de svenska framgångarna inom design sedan mitten av 1900-talet genom att fråga de som var med. I den första omgången Levande Design 2008 intervjuades 28 personer i 26 filmer. Under 2015 har filmerna kompletterats och redigerats.
I den andra omgången Levande Design 2015 medverkar 13 personer som alla också har haft en avgörande betydelse för svensk form och design.

Projektet har finansierats av Familjen Erling Perssons stiftelse och filmerna har producerats av Agaton Film.

Kontakta info@svenskform.se eller ring oss på 08-463 31 30 om du har frågor.

Kontakta Bild- och Faktasök 08-634 99 00 eller mejla bildochfakta@naringslivshistoria.se när det gäller Svensk Forms arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.