Styrelse Öst

Styrelse

Disa Bennich, ordförande, Norrköping
Mats Nåbo, Vice ordförande, Rimforsa
Maja Meurling, sekreterare, Linköping
Stina Gunnarsson, kassör, Linköping
Lena Grip, ledamot, Rimforsa
Lotta Ahlvar, ledamot, Linköping
Hanna Uhrberg, suppleant, Norrköping

Valnämnd