Västmanland

Välkommen till Svensk Form Västmanland

Under Svensk Forms 175-årsjubileumsår 2020 bildades den 14:e regionalföreningen: Svensk Form Västmanland.

Med stor respekt för coronapandemin så kommer året 2021 att inriktas på planering
och en start för verksamheten kommande år – 2022. En långsiktig strategi och plan. Vi
skall träffas och inspireras! Målsättningen är att lyfta och synliggöra miljöer och platser
i alla våra 10 kommuner i Västmanland. Mötesplatser som är tillgängliga för alla!
Design, form, arkitektur, miljö/hållbar framtid, Agenda 2030, konstnärlig gestaltning,
konsthantverk m.m. Via utställningar, workshops, föreläsningar, offentliga samtal,
internationella samarbeten m.m. Nyskapande tankar och idéer från Västmanland. Vi formar framtiden tillsammans!

Vi ser fram emot ljusare tider och ett aktivt och lockande Svensk Form Västmanland 2022!
Bli medlem – vi ses!”

Svensk Form Västmanland Kontakt:

Lennart Nilsson, Västerås. 070-29 124 50.
Frågor och funderingar, hör gärna av er!