Anmälan

En anmälan ska göras skriftligen och skickas till Svensk Forms kansli både digitalt (anneli.wardell@svenskform.se) och fysiskt. Till anmälan ska kvitto bifogas på att anmälningsavgiften om 29 500 kronor är betald. Betalningen ska göras till Föreningen Svensk Form BG 5350–8172.

I anmälan bör man även lämna andra uppgifter som kan vara av betydelse för Opinionsnämndens bedömning.

Exempel på sådana uppgifter är:
– upphovsmannens namn
– beskrivning av vad i produktens utseende som anmälaren anser vara särpräglat
– när produkten skapades och hur marknaden till vilken den hör då såg ut
– produktens tillkomstprocess
– en eller flera pappersbilder
– en eller flera digitala bilder

Fullständig information om hur en anmälan görs och vilka uppgifter den ska innehålla finns i stadgarna för Opinionsnämnden.
Ladda ner Opinionsnämndens Stadgar