Styrelse Gotland

 

2023

Björn Ahlsén, Kassör och sekreterare (bjorn.ahlsen@gmail.com)

Annica Doms , Ledamot (annica@studiodoms.com)

Björn Pettersson, Ledamot (bjop@flamingo.se)

Panteha Pournoroozy , Ordförande (p.p.noroozy@gmail.com)

Eva Szentiványi, Vice ordförande (eva@szentivanyi.se)


Elena Berg Österdahl
, Valberedning

Jennifer Medin, Valberedning