Stipendier

2019 har vi glädjen att dela ut fyra stipendier på 20 000 kr vardera! Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte den 25 maj i Göteborg.

2018 års stipendiater offentliggjordes i samband med Svensk Forms årsmöte i Kumla 26 maj 2018.
Läs mer om 2018 års stipendiater här

Svensk Form förvaltar nu fyra större stipendiefonder:

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond
Till person med konstindustriell inriktning. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Johan Anderssons fond
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Utlysning av stipendier i december
Information om från vilken/vilka fond/er, samt vilken summa, utlyses i början av december varje år. Dessförinnan är det inte möjligt att söka eller beställa blankett. Vi har inte möjlighet att returnera ansökningar som ändå skickas in. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av Elna Lassbo, elna.lassbo@svenskform.se eller
telefon: 08-463 31 41.

Svensk Forms stipendienämnd
Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse.

Nämnden består av:
Mats Widbom, VD Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker, professor
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare