Stipendier

Årets stipendiater offentliggörs i samband med Svensk Forms årsmöte 20 maj 2017.
Utlysning av 2018 års stipendier sker i december 2017 här på webbplatsen.

Svensk Form förvaltar nu fyra större stipendiefonder:

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.

Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond
Till person med konstindustriell inriktning.

Johan Anderssons fond
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk.

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av Anita Christiansen, anita.christiansen@svenskform.se eller telefon: 08-463 31 37.

Svensk Forms stipendienämnd
Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse.

Nämnden består av:
Ewa Kumlin, VD Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker, professor
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare

Stipendienämnden 2013

 

 

 

 

 

 

Stipendienämnden: Ewa Kumlin, Kerstin Wickman, Magnus Silfverhielm, Hanna Grill Lysarides, Synnöve Mork.

Information om från vilken fond, samt vilken summa, utlyses i början av december varje år. Dessförinnan är det inte möjligt att söka eller beställa blankett. Vi har inte möjlighet att returnera ansökningar som ändå skickas in. Årets stipendiater offentliggörs på föreningens årsmöte i maj varje år.