Stockholm

 REGIONALFÖRENING SVENSK FORM STOCKHOLM ÄR BILDAD!

Svensk Form Stockholm – ny regionalförening!

Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 18:00 bildades regionalföreningen Svensk Form Stockholm vid konstituerande möte i Svensk Forms Bibliotek, Svensksundsvägen 13 Skeppsholmen. Ett antal av Svensk Forms medlemmar boende i Stockholm hade hörsammat kallelsen och infann sig till bildandemötet trotts det grå och trista januarivädret. Efter att den formella delen av bildandemötet avklarats avslutades mötet med en trevlig fikastund där olika tankar och tips om bland annat studiebesök diskuterades.

Protokoll från bildande/konstituerande möte Svensk Form Stockholm

Svensk Form Stockholm kommer till en början vara frågedriven, med avstamp i det aktualiserade behovet av ett designcenter i Stockholm. Under arbetsnamnet Design Center – plattform för dialoger, planeras besök på ett flertal spännande verksamheter inom länet. Där kommer vi att få inspirerande introduktioner till varje plats, och möjlighet att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcenter. Vad är det vi saknar och vill ha?  Håll utkik här för mer info!

Årsmöte regionalförening Svensk Form Stockholm, 15 mars kl. 18:00

Inbjudan/kallelse till regionalföreningens årsmöte. Årsmöteshandlingarna och mer information kommer att finnas tillgängliga här i god tid innan årsmötet men boka redan in detta datum och anmäl er!

Meddela intresse att närvara senast 13 mars till stockholm@svenskform.se

Välkomna!

Styrelsen för regionalförening Svensk Form Stockholm

Onsdagen den 29 mars kl. 18-19 på Svensk Form, Skeppsholmen. “Bra deisignidéer kommer från Finland, tillverkas av svenskar, marknadsförs av danskar och säljs till Norge” – en gammal utsaga av okänd upphovsman. Men hur framstår egentligen Sverige som designland i omvärldens ögon?

Visit Sweden har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att under fyra år driva ett designprogram i syfte att främja designturism och därigenom öka export av design, mode och arkitektur. Arbetet startades i maj 2016 och tillsammans med företrädare från arkitektur-, mode-, design-, och möbel/inredningsbranschen samt externa intressenter och experter har grundläggande analys om marknad, målgrupp, trender och konkurrenter genomförts. Pågående arbete fokuserar på en gemensam kommunikationsplattform som ska vara ledstjärna för svensk design vid global kommunikation och marknadsföring, och de första aktiviteterna startade under nyss genomförda Stockholm Design Week och fortsätter strax i Milano.

Anmälan  till stockholm@svenskform.se , vänligen skriv 29 mars i ämnesraden.

Föreläsningen äger rum i Svensk Forms bibliotek, Svenskuddsvägen 13, Skeppsholmen.

Varmt välkomna!

Svensk Form Stockholm

Följ oss på Facebook och Instagram