Formsamlingen

Gruppbild_Formsamling_18jan2017_560px

Den 18 januari samlade Svensk Form en delegation med representanter från hela landet för en uppvaktning på kulturdepartementet i syfte att påverka den nya politiken som skrivs just nu för arkitektur, form och design – Gestaltad Livsmiljö.

Statssekreterare Per Olsson Fridh tog emot med sin stab och Formsamlingen kunde presentera följande förslag:

✓ Att arkitektur, form och design skrivs in i kultursamverkansmodellen som ett eget område – och att särskilda medel ur statsbudgeten avsätts för detta.

✓ Att det regionala perspektivet och design skrivs in ännu tydligare i en ny politik genom flernivåstyrning.

✓Att en del av statliga mötesplatsuppdraget för form och design går in i ett nytt designcentrum i Stockholm och därmed till mötesplatser över hela landet.

✓ Att regionala designsamordnare tillsätts över hela landet (jfr hemslöjdskonsulenter) med en centralt placerad samordnare.

På bilden:

Birgitta Ramdell, chef Form/Design Center, Malmö
Henrik Orrje, vice ordförande Svensk Forms styrelse, adm chef Statens Konstråd
Malin Lagergren, kulturchef region Dalarna
Charlotte Wiking, projektledare för etablering av designcentrum i Stockholm
Magnus Sandebree, Design Västernorrland och Svensk Form Västernorrland
Lena Andersson, Svensk Form Jämtland
Mari-Louise Franzén, chef för Konsthantverkscentrum
Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare
Emma Ohlson, generalsekreterare, ASFB, Association of Swedish Fashion Brands
Ewa Kumlin, vd Svensk Form