Örebro Län

Välkommen till Svensk Form Örebro län


Snart kör vi igång höstterminen med:
Plats: Visionen 3/9 och
Formfrukost med Åse Berglund 4/9.
Läs mer om detta och våra kommande aktiviteter under fliken ”Kalendarium Örebro”

.

 

Notera gärna också redan nu höstens stora formevent i oktober, ”HYLLA VARDAGEN, som kommer att pågå 6/10-4/11. Mycket intressant kommer då att hända! Läs HÄR

HV Affisch 20180813

 

.

.

 

BIRGITTA & ANDERS FASTH – ÖREBRO LÄNS FORMBÄRARE 2017
      
Birgitta & Anders Fasth
Galleri Örsta har utsetts till 2017 års Formbärare i Örebro län.
Det var vid Formslaget i Konstfrämjandets lokaler i Wadköping den 6 oktober, då Svensk Form fyllde 172 år och tidningen Form 112 år, som korandet skedde.
Nomineringen lästes upp av styrelserepresentant Harriet Arnold och diplomet överräcktes av Milis Ivarsson = 2016 års Formbärare.
Efter utnämnandet hade paret ett intressant föredrag om sig och sitt värv. Därefter firades de och föreningens födelsedag med gul god marsipantårta.
Motivering: Genom nytänkande och modiga idéer har paret Fasth skapat en unik konst- och designmiljö i det lilla samhället Hällabrottet utanför Kumla. En gammal slagghög som fortfarande luktar svavel har omvandlats till en spännande och välbesökt utställningsplats med himlen som tak. Vid en åker bredvid en gammal bondgård byggdes ett modernt galleri med en nyskapande design som lockar besökare från när och fjärran. Storheten ligger i att de djärva idéerna, paret Fasth har genom sitt målinriktade arbete, visat att deras arbete har bärkraft genom åren. Det är en bedrift att fortsätta locka besökare år efter år till en plats som inte ligger längs den stora vägen.
Begreppet Konst på hög och Örsta galleri har genom åren blivit vida känt och blivit ett landmärke i Örebro län. Därför är Svensk form glada att för 2017 välja paret Fasth till årets formbärare.
[Foton: vid galleriet Anders Krisar, i övrigt Jonas Linder]

¤¤¤  Här kan du läsa om ALLA LANDETS FORMBÄRARE 2017 och pressmeddelande finns här ¤¤¤
Vi är en regionalförening inom Svensk Form och omfattar geografiskt Örebro län.
Arbetar du med – eller bara gillar form & design och finns i vår bygd –
– då är detta en perfekt förening för dig.
Formfrukostar, studiebesök, workshops, föreläsningar och annat får du vara med om – dessutom får du designmagasinet FORM 6 gånger per år och tillgång till hela föreningens nationella styrka och verksamhet.

Du kan också möta oss på Facebook.

Örebro län Svampen

”Vi är till för dem som vill påverka och bidra med kraft och kunnande, samt för dem som söker inspiration, kunskap, trovärdighet och kvalitet från en oberoende aktör.”

Vad vi mer är och vill kan du läsa om längst ner på sidan.
Vi ses!  

 

Förmånsbutik

SVENSK FORMS FÖRMÅNSVÄNNER I ÖREBRO LÄN:
Konsthantverkarna i Örebro. Järntorgsgatan 2 i Örebro (karta). Tel 019-107905
Medlemskortet i Svensk Form ger 10 % rabatt i butiken.

Undrar du över hur man blir en sådan? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

 

SVENSK FORM

Vi vänder oss till yrkesverksamma i designbranschen och till en designintresserad allmänhet.

Målet om en långsiktigt hållbar miljö och höjd livskvalitet är idag mera aktuell än någonsin. Svensk Form engagerar människor över hela landet och sprider kunskap om styrkan av god design för samhällsutvecklingen.

Som medlem i Svensk Form blir du också prenumerant på Form, nordiskt magasin för arkitektur och design, som kommer ut med 6 nummer per år. Utöver Form får du även fritt inträde till olika aktiviteter, samt rabatter på produkter och tjänster i butiker, hotell och museum runt om i landet. Du som vill fördjupa ditt designintresse eller som i din yrkesroll vill utöka ditt nätverk, fördjupa din kunskap och ta del av designutvecklingen i ett bredare perspektiv – läs Form och ta del av Svensk Forms aktiviteter!

Vi är en oberoende medlemsförening, den självklara nationella representanten för att stimulera och påverka formutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt.

Vi är rikstäckande och vänder oss till formintresserad allmänhet, utövare, branschrepresentanter, opinionsbildare och politiker.
Med stark integritet står vi upp för konstnärlig kvalitet och icke mätbara värden.

Vi värnar om en inkluderande hållning och designens samhällsförbättrande kraft.

Vi vårdar vårt humanistiska arv genom att hävda formgivarens empati för användaren.

Vi är till för dem som vill påverka och bidra med kraft och kunnande, samt för dem som söker inspiration, kunskap, trovärdighet och kvalitet från en oberoende aktör.

S