Styrelse

Högsta beslutande organ är Svensk Forms årsmöte som utser föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder mellan 5-6 gånger per år och årsmötet hålls i maj. Styrelsen tillsätter vd och beslutar om budget och verksamhetens övergripande strategi. Ekonomiutskottet förbereder budget och ekonomifrågor.

 

 

Maria Lomholt 
På föreningen Svensk Forms årsmöte 2019 valdes Maria Lomholt till ny styrelseordförande. Maria Lomholt arbetar idag som Konstglasansvarig på Orrefors Kosta Boda och har lång erfarenhet av design, hållbarhetsarbete och marknadsföring på bl.a. David Design och textilföretaget Kinnasand.

 

 

 

Agneta Stake
Agneta Stake är VD på Nola som har säte i både Stockholm och Malmö. Under mer än 30 år har Nola utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för det urbana stadsrummet. Nola samarbetar med många av Sveriges främsta formgivare för att gå från idé till tillverkning.

 

Johan Lindskog
Johan Lindskog är creative director, publicist, formgivare och fotograf. Han har mer än 25 års erfarenhet av mediaproduktion från kvällspress till magasin och tv. Johan är en av grundarna till tidningen Bon och var tidningens creative director under många år. Han har även varit chefredaktör för tidningarna RES, Plaza och Habit samt grundare av den banbrytande tidningen Farm tillsammans med konstnären Eric Ericson.

 

Mats Widbom
VD Svensk Form. Mats Widbom har mångårig nationell och internationell erfarenhet inom museisektor och offentlig diplomati. Han är utbildad arkitekt och sedan länge väl förtrogen med formområdet, bland annat som huvudansvarig för design, arkitektur och stadsmiljö under Stockholm Europas kulturhuvudstad -98, som konstnärlig ledare för Riksutställningar och som kulturråd i Washington DC där en rad designutställningar visades i det då nyöppnade House of Sweden. Mats Widbom kommer närmast från Svenska institutet i Paris där han sedan 2012 har varit chef samt kulturråd vid Svenska ambassaden.

 

 

David CarlsonDavid Carlson
David Carlson är rådgivare och facilitator och arbetar med kunskap kring design och innovation i ett holistiskt och hållbart perspektiv. Han hjälper företag och organisationer med skräddarsydda strategier för diverse förändrings- och utvecklingsprocesser. Han är grundare av designvarumärket David Design, trendrapporten David Report, kunskapsföretaget Designboost och livsstilsbutiken Carlson Ahnell.

 

 

Sara_Carl HJelte sv vitSara Szyber
Sara Szyber, formgivare MFA utbildad på Konstfack, driver verksamhet relaterad till rumsliga relationer i ett brett spektrum. Verksamheten inkluderar designuppdrag, utställningskoncept och inredningsprojekt samt projektledning och genomförande av uppdrag i samarbete med etablerade designföretag och institutioner. Sara deltar regelbundet med egna produkter i utställningar i Sverige och utomlands.

 

IMG_8310Björn Göransson
Björn Göransson är administrativ chef på Form/Design Center i Malmö och har en lång och gedigen erfarenhet av att driva verksamheten. Form/Design Center drivs av Svensk Forms regionalförening Svensk Form Syd – Form/Design Center, där Björn har en central roll.

 

 

Kristina Frisk
Kristina Frisk är vd på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon är utbildad designer och psykolog, och startade sitt yrkesliv med eget designkonsultföretag med kunder som IKEA, Cabby Caravan, Mölnlycke/SCA, och Höganäs Keramik. Hon bodde i Portugal under 20 års tid och arbetade i det egna utbildningsföretaget som utbildade vuxna som saknade grundskole- och gymnasiekompetens. Under Designåret 2005 arbetade hon som projektledare för ett Sverigefrämjande projekt tillsammans med Sveriges ambassad i Lissabon.

 

 

 

Wilson Kalanzi
Wilson Kalanzi är ledamot i Svensk Form Stockholm och representerar regionalföreningarna i styrelsen.

 

 

 

Kristina Brink
Kristina Brink är ledamot i Svensk Form Västernorrland och representerar regionalföreningarna i styrelsen.

 

 

Valnämnden
Valnämnden från årsmötet 2018 till årsmötet 2019 består av:
Anders Englund, sammankallande
Jenny Lantz
Britt-Marie Börjesgård
Nisha Besari

Här kan du ladda ner Svensk Forms stadgar.