Styrelse

Högsta beslutande organ är Svensk Forms årsmöte som utser föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder mellan 5-6 gånger per år och årsmötet hålls i maj. Styrelsen tillsätter vd och beslutar om budget och verksamhetens övergripande strategi. Ekonomiutskottet förbereder budget och ekonomifrågor.

 

Stina Nilimaa Wickström (Ordförande)
Designchef på Volvo Product Design. Hon har också suttit i Kulturdepartementets Råd för Arkitektur, Form och Design, och har ett starkt engagemang för designfrågor i dess bredaste bemärkelse.

 

 

Agneta Stake
Agneta Stake är VD på Nola som har säte i både Stockholm och Malmö. Under mer än 30 år har Nola utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för det urbana stadsrummet. Nola samarbetar med många av Sveriges främsta formgivare för att gå från idé till tillverkning.

 

Johan Lindskog
Johan Lindskog är creative director, publicist, formgivare och fotograf. Han har mer än 25 års erfarenhet av mediaproduktion från kvällspress till magasin och tv. Johan är en av grundarna till tidningen Bon och var tidningens creative director under många år. Han har även varit chefredaktör för tidningarna RES, Plaza och Habit samt grundare av den banbrytande tidningen Farm tillsammans med konstnären Eric Ericson.

 

Ewa Kumlin
Vd Svensk Form. Har studerat bildpedagogik vid Konstfack. Tidigare egenföretagare med fokus på kulturutbyte. Initiativtagare till Swedish Style in Tokyo och Tokyo Style in Stockholm. Producent av utställningar och projekt inom design, konst och övrig kultur.

 

David CarlsonDavid Carlson
David Carlson är rådgivare och facilitator och arbetar med kunskap kring design och innovation i ett holistiskt och hållbart perspektiv. Han hjälper företag och organisationer med skräddarsydda strategier för diverse förändrings- och utvecklingsprocesser. Han är grundare av designvarumärket David Design, trendrapporten David Report, kunskapsföretaget Designboost och livsstilsbutiken Carlson Ahnell.

 

Henrik OrrjeHenrik Orrje
Henrik Orrje är enhetschef på Statens konstråd med ansvar för tillsyn över myndigheters förvaltning av statens samlingar av konstföremål och är också projektledare för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, som Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet drev 2010-2013.

 

Sara_Carl HJelte sv vitSara Szyber
Sara Szyber, formgivare MFA utbildad på Konstfack, driver verksamhet relaterad till rumsliga relationer i ett brett spektrum. Verksamheten inkluderar designuppdrag, utställningskoncept och inredningsprojekt samt projektledning och genomförande av uppdrag i samarbete med etablerade designföretag och institutioner. Sara deltar regelbundet med egna produkter i utställningar i Sverige och utomlands.

 

IMG_8310Björn Göransson
Björn Göransson är administrativ chef på Form/Design Center i Malmö och har en lång och gedigen erfarenhet av att driva verksamheten. Form/Design Center drivs av Svensk Forms regionalförening Svensk Form Syd – Form/Design Center, där Björn har en central roll.

 

 

Viktoria Pettersson
Viktoria Pettersson är formgivare/ konsthantverkare i eget företag med examen från Konstindustriella Högskolan i Helsingfors (numera Aalto Universitetet). Hon jobbar som konstlärare på Konstskolan vid Sunderby folkhögskola. Viktoria är ledamot i Svensk Form Norrbotten och representerar regionalföreningarna i styrelsen.

 

David Leidenborg
David är ledamot i Svensk Form Stockholm och representerar regionalföreningarna i styrelsen.

 

Valnämnden
Valnämnden från årsmötet 2017 till årsmötet 2018 består av:
Anders Englund, sammankallande
Jenny Lantz
Britt-Marie Börjesgård
Nisha Besari