Syd Hem

Av: RF Skåne, apr 28, 2013

Form/Design Center i Malmö är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.

Som en öppen och inkluderande mötesplats riktar Form/Design Center sig till en bred allmänhet i alla åldrar och utgör samtidigt ett centralt nav för branschaktörer. Genom utställningar, programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten förmedlar och stärker de sina ämnesområden regionalt, nationellt och internationellt.

Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form. Form/Design Center drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Verksamheten är en unik kunskapsresurs som bidrar till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. I samverkan med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika organisationer arbetar Form/Design Center aktivt för att generera nya perspektiv och modeller för en hållbar framtid.

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies