aaa

Syd Styrelse

Av: RF Skåne, apr 28, 2013

MONICA VON SCHMALENSEE

ORDFÖRANDE

monica.von.schmalensee@white.se

JENNY NORDBERG

VICE ORDFÖRANDE

jenny@jennynordberg.se

DORTE BO BOJESEN

KASSÖR, VD

dorte@formdesigncenter.com

CLARA ÅHLVIK

LEDAMOT

clara.ahlvik@gmail.com

JENNY GRETTVE

LEDAMOT

jenny@jennygrettve.com

MAGNUS THURE NILSSON

LEDAMOT

magnus.thure@mediaevolution.se

NIELS RIGHOLT JOHANSEN

LEDAMOT

nr@cki.dk

EWA WESTERMARK

LEDAMOT

ewa@gehlpeople.com

 

 

 

 

 
aaa

Syd Hem

Av: RF Skåne, apr 28, 2013

Form/Design Center i Malmö är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.

Som en öppen och inkluderande mötesplats riktar Form/Design Center sig till en bred allmänhet i alla åldrar och utgör samtidigt ett centralt nav för branschaktörer. Genom utställningar, programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten förmedlar och stärker de sina ämnesområden regionalt, nationellt och internationellt.

Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form. Form/Design Center drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Verksamheten är en unik kunskapsresurs som bidrar till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. I samverkan med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika organisationer arbetar Form/Design Center aktivt för att generera nya perspektiv och modeller för en hållbar framtid.