Gotland

Välkommen till Svensk Form Gotland

På årsmötet 2019-02-20 fick Svensk Form Gotland en ny styrelse.

Övre raden från vänster: Maria Backlund, ordförande, Knut Stahle, ledamot, Jonas Eriksson, ledamot, Jennifer Medin, kassör, Martina Kramsova, suppleant och Emma Hanquist, vice ordförande.

Nedre raden från vänster: Paula Cederberg Ahlsten, sekreterare, Kristina Torsson, ledamot

Vi ser fram emot ett nytt år med Svensk Form Gotland!

Vi brinner för Gotländsk form, både det som görs av de fantastiska gotländska materialen som kalksten, långsamväxande trä, ull samt lera och alla övriga material.

På Gotland finns många yrkesverksamma designers inom olika discipliner. Från speldesignutbildning till världsrenommerade möbeldesigners, fantastiska kläder till innovativ inredning för offentliga miljöer – och mer än det.

Vi jobbar för att skapa mötesplatser för design och form, samt för att samla olika krafter för att uppmärksamma dess viktiga roll för samhälls- och näringslivsutveckling.

Facebook och Instagram