Utmärkelser

Svensk Form har två nationella designutmärkelser – Design S och Ung Svensk Form

DESIGN S
Period:
Vartannat år
Webbplats: www.design-s.se

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse. Den delas ut varje år av Svensk Form. Tävlingen är öppen för alla designdiscipliner, till exempel industridesign, produktdesign, grafisk design, arkitektur och mode. Alla former av designlösningar är välkomna att delta, det kan handla om produkter, tjänster eller miljöer. Design S’ syfte är att ge en bred bild av samtida svensk design och lyfta fram designområdets roll i samhället. Utmärkelsen belönar kreativa och innovativa lösningar inom flera kategorier.

 

UNG SVENSK FORM
Period: varje år.
Projektledare: Karin Wiberg
Webbplats: www.ungsvenskform.se

Ung Svensk Form är en återkommande jurybedömd utmärkelse öppen för unga formgivare verksamma i Sverige. Syftet är att lyfta fram och premiera unga formgivare och många av tidigare års utställare hör nu till våra mest uppmärksammade formgivare.

Ung Svensk Form välkomnar unga designer och formgivare från hela Sverige att delta. En namnkunnig jury väljer sedan de bästa bidragen som går vidare i en utställning i Sverige och internationellt.

DEADLINE
Deadline är ett delprojekt inom Ung Svensk Form med ambition att bredda rekryteringen till designhögskolorna. Svensk Form samverkar här med Svenska PostkodLotteriet för att verka för ett mera inkluderande designklimat.

Syftet med Deadline är att bidra till att bredda rekryteringen till designhögskolorna och öka mångfalden, genom att använda vår utmärkelse Ung Svensk Form som kommunikativt verktyg, och dess deltagare nu och från tidigare omgångar som förebilder och coacher.

Svensk Form i Fisksätra
Den 6 oktober 2014 höll Svensk Form en workshop för barn i Fisksätra inom projektet Deadline med temat ”Talang finns överallt”, ledd av Karin Ahlin, konstnär och lärare på Konstfack. I filmen utses även Årets formbärare i Stockholm: Samir Alj Fält, designer/arkitekt och ledare för Design Lab S i Skärholmen, med anledning av föreningens födelsedag. Se filmen här!

Läs mer om Deadline.

 

ÅRETS FORMBÄRARE
Vem/vilka?
Personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region.
När?
Varje år 6 oktober kl 18.45. Utnämningen sker i samband med Svensk Forms födelsedag. Svenska Slöjdföreningen, som föreningen hette då, bildades just den 6 oktober 1845.
Var? Svensk Forms 14 regionalföreningar och Svensk Form centralt utser en varsin Formbärare.
Varför? För att visa designens betydelse och bredd.

 

 

 

 

 

Print