Almedalen

Almedalen 2020

Inställt pga pandemi.

Almedalen 2019

Svensk Form i Almedalen: Ett hållbart samhälle – vilken roll har design i omställningen?
Mänskligheten står inför en gigantisk uppgift. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har vi endast tio år på oss att vända utvecklingen för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Hur kan design vara ett verktyg på vägen till ett hållbart samhälle?
Frukost och samtal arrangerat av Svensk Form, SVID, Design Sweden, Form/Design Center, Svensk Form Gotland. Medverkande:
Lotta Ahlvar, ordförande, Design Sweden
Maria Backlund, ordförande, Svensk Form Gotland
Dorte Bo Bojesen, vd, Form/Design Center
Kristina Frisk, vd, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Mats Widbom, vd, Svensk Form

Almedalen 2018

Det här året tog Svensk Form en paus från Almedalen.

Almedalen 2017

Unga designer är medvetna och orädda – de använder sin talang och kunskap för att påverka samhällsutvecklingen. Deras kreativitet har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

I samarbete med Teknikföretagen visar Svensk Form årets Ung Svensk Form-utställning under en dag mitt i Almedalsveckan. Den årliga designutmärkelsen Ung Svensk Form vill vara en plattform för unga designer och deras idéer så att de når ut. Ett forum där frågor lyfts, samtal om vårt framtida samhälle påbörjas och insikter nås. Utställningen ger en rapport av vad som pågår på den unga designscenen i Sverige idag.

Många av verken i utställningen rör materialforskning – vilka material passar i en hållbar framtid? Ung Svensk Form är en jurybedömd designutmärkelse och vandringsutställning arrangerad av Svensk Form i samarbete med Ikea, Malmö stad och Stockholm Furniture & Light Fair.

Almedalen 2016

Välkommen till en kreativ workshop och fotoutställning där teknik möter design och nyanlända ungdomar inspireras för framtiden. Vi bygger egna kameror och fotograferar på temat #minsverigebild2016. Följ med på vår resa från analogt hantverk till sociala medier! Svensk Form i samarbete med Teknikföretagen och Konstfack.

Genom praktiskt skapande vill vi överbrygga språkbarriärerna och inspirera nyanlända ungdomar att utforska sina kreativa förmågor. Vi vill öka ungdomarnas insikt om vad teknik- och designyrken har att erbjuda och göra branscherna mer inkluderande och tillgängliga för alla, oavsett bakgrund.

Sverige 2016 står inför en stor utmaning; flera branscher skriker efter kompetens och nya infallsvinklar, men attraherar en allt för homogen grupp. Utvecklingen går alldeles för långsamt när det gäller att få fler studenter med olika bakgrund till konst-, design- och teknikutbildningar. Den mångfald som finns i det svenska samhället i övrigt idag återspeglas inte i utbildningarna och på arbetsmarknaden. Det behövs en breddad rekrytering till design- och teknikbranschen där olika talanger tas tillvara. Men hur åstadkommer vi detta?

Almedalen 2015

Svensk Form var med och arrangerade fyra programpunkter under politikerveckan i Almedalen 2015. Du kan läsa mer om respektive händelse här nedan:

1. Världens mest hållbara catwalk
Hur skapar vi en cirkulär ekonomi för textilier? Textil- och modeindustrins tillverkningsprocesser är i behov av utveckling. Modets korta cykler i kombination med den ökande konsumtionen är ohållbar. Forskning som leder till innovationer är central för att sluta cirkeln och göra avfall till råvara. Paneldebatt och modevisning på temat innovation och cirkulär ekonomi. Läs mer om Världens mest hållbara catwalk

2. PechaKucha Night Almedalen
An evening of thinking and drinking! Spännande PechaKucha där talarna bland annat tar upp hur utformningen av skolmiljöer kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och hur klimatet bör påverka den geografiska placeringen av bebyggelse. Vi får även möta design som utmanar våra föreställningar om vad som är värdefullt. Moderator: Ewa Kumlin, VD Svensk Form. Se PechaKuchan i sin helhet här

3. Talang finns överallt – En kreativ workshop med fokus på breddad rekrytering till designutbildningar
Breddad rekryteringen till design- arkitektur och konstskolor är viktigt för ökad mångfald i branschen. Svensk Forms projekt Deadline syftar till att långsiktigt bredda rekryteringen till kreativa utbildningar. I denna workshop får barn 7–11 år testa att jobba som bl a formgivare och arkitekter. Läs mer om workshopen här

4. Vem platsar? Låt människor med olika perspektiv forma vår gemensamma livsmiljö
Om vem som får ta plats och vem som syns i samtalet om vår gemensamma livsmiljö. Om vikten och behovet av ökad mångfald såväl som regional spridning. Moderator: Rebecka Gordan, journalist, tidningen Arkitekten. Se panelsamtalet i sin helhet

Almedalen 2013/2014

Under 2013 och 2014 har Svensk Form arrangerat program under Almedalsveckan i Visby. 2014 lanserade vi Arkitektur- och designdagen, ett samarbete med Sveriges Arkitekter och Arkitektur- och designcentrum.

Svensk Forms programpunkter under Arkitektur- och designdagen, 30 juni.
1. Är designutbildningarna för alla? Seminarium om Deadline med Karin Ahlin och Samir Alj Fält.
2. Designutmärkelsernas betydelse för näringsliv och samhälle. En paneldiskussion med Linda Johansson, projektledare Design S, Jakob Lind, Futurniture och juryord Design S, Jessica Bjurström, KOMM/Guldägget, Jenny Lindahl, Svenska Tecknare/Kolla! och Anders Rune, Teknikföretagen/Stora designpriset.

Foto:
Bilder (2014) finns på Instagram: @svenskform #svenskform
Bilder på Facebook:
Se bilder från Svensk Form i Almedalen 2015 här
Se bilder från Svensk Form i Almedalen 2014 här
Se bilder från Svensk Form i Almedalen 2013 här