Västmanland Hem

Av: Västmanland, dec 08, 2020

Under Svensk Forms 175-årsjubileumsår 2020 bildades den 14:e regionalföreningen: Svensk Form Västmanland.

Den nya Västmanlandsföreningen, bildad 2023, med 6 styrelseledamöter som består av personer med olika bakgrund och ålder. Vår ryggrad är en internationell profil, där en blandning av internationella och svenska medlemmar är basen. Att kunna utforska och sammanfoga kreativa idéer och evenemang mot ett gemensamt mål, att arbeta med att främja god design och kreativa evenemang inom olika områden, inclusive industridesign, grafisk design, mode, musik, konst och arkitektur etcetera. Organisera dessutom olika evenemang, utställningar och tävlingar för att visa upp och uppmuntra kreativitet och designexcellens i samhället för alla. Dessutom med målet att skapa en plattform eller utrymmen där designers, företag och allmänheten kan samlas, hitta inspiration, integrera och förnya sig.

Vi arbetar för inkludering och mångfald eftersom det är nyckeln till innovation för att bygga produktiva och positiva samhällen.
Bli medlem – vi ses!

Svensk Form Västmanland Kontakt:

Diana Goudian: vastmanland@svenskform.se
Frågor och funderingar, hör gärna av er!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

During Svensk Form’s 175th anniversary year in 2020, the 14th regional association was formed: Svensk Form Västmanland.

The new Västmanland association, formed in 2023, with 6 board members which consists of persons of different backgrounds and ages. Our backbone is having international and Swedish members that will bring a lot to the table. To be able to explore and merge creative ideas and events towards a common goal, to work on fostering good design and creative events across various fields, including industrial design, graphic design, fashion, music, fine art, and architecture etc. Furthermore, organize various events, exhibitions, and competitions to showcase and encourage creativity and design excellence in the community for all. Also, with a goal to create a platform or spaces where designers, businesses, and the general public can come together, find inspiration, integrate and innovate.

We work for inclusivity and diversity as it is the key for innovation to build productive and positive societies.

Become a member

Svensk Form Västmanland Contact:

Diana Goudian: vastmanland@svenskform.se
Questions and concerns, please get in touch!