Västernorrland Kontakt

Av: RF Västernorrland, apr 28, 2013

Ordförande
Anna Fossane
Telefon: 070-240 69 24
E-post: anna.fossane@gmail.com

Föreningens adress
Svensk Form Västernorrland
c/o Design i Västernorrland
Storgatan 73
852 30 Sundsvall
Att. Mona Wärdell
Mail: vasternorrland@svenskform.se

Besöksadress
Storgatan 90, Grönborg, Sundsvall

Organisationsnummer
802417-8561