Levande Design

Levande Design är ett filmprojekt som startades hösten 2007 av Svensk Form i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Det har som syfte är att dokumentera nyckelpersoner inom svensk formgivning. Levande Design har spelats in i två omgångar: 2008 och 2015.

 

LEVANDE DESIGN 2008
I första omgången intervjuades 28 personer i 26 filmer. Se en sammanfattning här:

 

LEVANDE DESIGN 2015
I andra omgången intervjuades 13 personer i 13 filmer. Se en sammanfattning här: