Sök Svensk Forms stipendier!

Under 2022 delar Svensk Form ut ett stipendium på 20 000 kr och ett stipendium för utlandsstudier på 75 000 kr. Lycka till med din ansökan!

Ansökningarna bedöms av Svensk Forms stipendienämnd, som föreslår kandidat inför beslut av Svensk Forms styrelse. Stipendierna delas ut i samband med föreningens årsmöte i maj.

Bilder av arbetsprover skickas med ansökan tillsammans med personligt brev samt kopior av betyg och övriga intyg som du önskar hänvisa till. Allt sänds in digitalt och gärna som pdf/pdf:er i samma mail. Vid eventuella frågor kontakta stipendieansvarig Viktor Ärlemalm.

Mail: viktor.arlemalm@svenskform.se
Tel: 0735 40 10 88.

Ansökningsblanketter finns för nedladdning under respektive rubrik/fond nedan.

Axel Larssons Minnesfond
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.
20 000 kr. Ansökan till Axel Larssons Minnesfond ska vara Svensk Form tillhanda senast den 15 mars 2022.
Hämta din ansökningsblankett här – Axel Larssons Minnesfond

Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond
Till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier.
75 000 kr. Ansökan till Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond ska vara Svensk Form tillhanda senast den 15 mars 2022.
Hämta din ansökningsblankett här – Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond