Övriga stipendier

Önska – Tingen för det dukade bordet
Önskabutikerna har instiftat ett stipendium för att premiera en produkt eller ett produktförslag för det dukade bordet. Stipendiet om 20 000 kronor riktar sig till studenter vid designhögskolorna och utnyttjas på valfritt sätt. Juryn består av Marianne Bernadotte, Ewa Kumlin och Ingegerd Råman, samt representant från Önskas styrelse. Extern sakkunning kan adjungeras till jurymöten. Maila för mer information.

 

Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond
Stipendier delas ut till studerande vid skolor för konst och konsthantverk och studerande vid gymnasieskolor. I båda fallen ska skolan ligga inom Stockholms län. Stipendier lämnas ej till resor eller för studier vid skolor för musik eller scenisk konst. Stipendieutdelning sker i februari eller mars månad varje år. Läs mer.

Estrid Ericsons stiftelse
Bidrag ges främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Bidrag kan ges till utbildning utomlands, studieresor, deltagande i symposier och workshops, kursavgifter, material och till sådana projekt och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden. Stöd kan lämnas både till grupprojekt och enskilda projekt inom ovan nämnda ämnesområden, – dock måste alltid en viss fysisk person, ideell organisation eller institution anges som mottagare.

Bidrag till studier lämnas inte till sådan grundutbildning som berättigar till studiestöd hos CSN. Bidrag ges inte heller för redan påbörjade eller avslutade projekt. Normalt ges bidrag inte till utrustning som vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer och dylikt, eller till examensarbeten.

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år: 1 februari, 1 maj och 1 oktober.
Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett. Läs mer.

Michael Treschowstipendiet
Stipendiet delas ut årligen till en designstuderande med kandidatexamen som planerar att fortsätta sin utbildning på magisternivå  Syftet är att uppmuntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin designkompetens. Läs mer.

Svenska Institutet
Svenska institutet administrerar flera olika program med individuella stipendier. Vissa grundas på bilaterala erbjudanden mellan Sverige och ett annat land. Generellt gäller programmen studier på akademisk nivå. Läs mer.

Resebidrag 2012

Potten för internationella resebidrag till solo- och småföretag är tyvärr slut. Svensk Form har delat ut 1,3 miljoner kronor för internationella resebidrag till 55 företag. Medlen kommer från deluppdraget Innovation & Design inom Handlingsplanen för Kulturella och Kreativa Näringar och och har gått till solo- och småföretag för internationell medverkan i utställningar och mässor i affärsutvecklande syfte.