Yttranden

Yttrande gällande tvist mellan Barbro Lomakka och Grythyttan Stålmöbler 2013

Yttrande avgivet av Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd den 10 juli 2013 efter anmälan av Barbro Lomakka. Opinionsnämnden kom fram till att Lomakka får rätt och att hennes filtrya Fond, som fick ”Utmärkt Svensk Form” 2002, har upphovsrättsligt skydd.

BESLUT
Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd anser att det företedda textilmönstret i Fond i slarvtjällsteknik är upphovsrättsligt skyddat som alster av brukskonst. Nämnden finner vidare Aktiebolaget Grythyttans sittdyna så lik det skyddade textilmönstret Fond att den faller inom dess skyddsområde.

Läs hela yttrandet här: FSFO 2-2013 (pdf, 37 kb)