Juridiska frågor

Svensk Form ser ett ökat intresse för immaterialrättsliga frågor bland formgivare och tillverkare och förhoppningen är att bidra till en grundkunskap som gör att alla intresserade kan förhålla sig till frågorna genom aktiva val.

Svensk Form har ingen egen jurist, men samarbetar med Brann AB, som är konsulter i immaterialrätt och affärsjuridik. Genom dem erbjuds Svensk Forms medlemmar 15 minuter gratis allmän rådgivning i immaterialrättsliga frågor.

Yrkesorganisationerna Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF), och Svenska Tecknare, har egna jurister som medlemmarna kan vända sig till.

Information om produktutveckling och innovation finns också hos Svenska Uppfinnareföreningen samt Almi Företagspartner.