Juridiska frågor

Svensk Form ser ett ökat intresse för immaterialrättsliga frågor bland formgivare och tillverkare och förhoppningen är att bidra till en grundkunskap som gör att alla intresserade kan förhålla sig till frågorna genom aktiva val.

Svensk Form har ingen egen jurist, men samarbetar med Brann AB, som är konsulter i immaterialrätt och affärsjuridik. Genom dem erbjuds Svensk Forms medlemmar telefonrådgivning (Juridisk Hotline) samt fördjupning i immaterialrättsliga frågor i samband med viss programverksamhet.

Yrkesorganisationerna Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF), och Svenska Tecknare, har egna jurister som medlemmarna kan vända sig till. Branschorganisationen Sveriges designer erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till sina medlemmar, samt rabatt i samband med konsultation vid juridiska ärenden.

Information om produktutveckling och innovation finns också hos Svenska Uppfinnareföreningen samt Almi Företagspartner.