Vi söker ny vd till Svensk Form!

Föreningen Svensk Form utlyser härmed tjänsten som vd; ett förordnande på tre år med möjlighet till förlängning. Svensk Form är en ideell oberoende förening som verkar för att stimulera och påverka form- och designutvecklingen i Sverige samt främja svensk design internationellt. Sökande behöver ha meriterande kunskaper inom form- och designområdet, vara relationsbyggare och engagerad i den svenska hållbara utvecklingen med ett internationellt perspektiv.

Som vd för Svensk Form ansvarar du för att utveckla verksamheten vidare mot visionen ”Ett hållbart samhälle genom god design”. Du är affärsmässig, processorienterad och van att driva/leda stora projekt. Föreningen är en liten organisation, vilket innebär att du arbetar lika mycket operativt som strategiskt. Du har väl dokumenterade chefs- och ledaregenskaper och är en entusiasmerande, tydlig lagledare som synliggör och lyfter förmågan hos var och en och håller ihop laget.

Kontakter och erfarenhet av samverkan med näringslivet har alltid varit viktigt för Svensk Form, inte minst för att förvalta och utveckla alla partnerskap som idag finns etablerade inom ramen för Ung Svensk Form, Design S, Företagspolen och tidskriften Form. Näringslivet är även viktig för implementeringen av strategierna kopplat till studien Design som utvecklingskraft.  Viktigt är också att arbeta vidare med att främja svensk design- och hållbarhetsdrivna företag med exportpotential (sker just nu i samarbete med regeringens exportstrategi). För att leda verksamheten med trovärdighet, krävs därför stark förankring inom design- och formområdet, kunskap och erfarenhet av industrin och företagande samt intresse för verksamheter där innovation och digitalisering är grundläggande.

Givet Svensk Forms regeringsuppdrag via Kulturdepartementet är kunskap och erfarenhet av statligt finansierad verksamhet, förståelse för den politiska dimensionen och förmåga att orientera sig och navigera i det offentliga Sverige betydelsefullt.

Kunskap om och intresse för föreningsverksamhet är meriterande. En viktig del i tjänsten är att kunna upprätthålla och utveckla relationen med 14 regionalföreningar spridda över hela landet. En förståelse för medlemsnytta och föreningsvärde är fundamentalt för att kunna fortsätta utveckla Svensk Form som en livskraftig medlemsförening.

Centralt i tjänsten är även förmågan att kunna kommunicera väl i tal och skrift (svenska och engelska) internt inom styrelsearbetet, i styr- respektive referensgrupper och externt genom invigningstal, föreläsningar, krönikor, seminarier samt i alla former av kontakter med media.

Svensk Form har många internationella kontakter som ofta etableras och vårdas i samverkan med UD, utlandsmyndigheterna och Svenska institutet. En förmåga att kunna representera föreningen vid möten, officiella besöksprogram och internationella mässor är därför en annan viktig del i arbetet.

Att bygga vidare och fortsätta utveckla Svensk Form är ett viktigt och utmanande uppdrag. Förutom allt som nämnts i texten ovan, behöver du vara visionär, ivrig att göra föreningens röst hörd och ha förmågan att bygga allianser.

Tillträde till tjänsten sker december-januari. Lön enligt överenskommelse. Eventuella frågor om tjänsten mejlas från den 7:e augusti till föreningens styrelseordförande Maria Lomholt, maria.lomholt@svenskform.se. Sista ansökningsdag 1:a oktober, ansökningar skickas till rekrytering.vd@svenskform.se. Intervjuer sker löpande.

Om Svensk Form
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening med regeringsuppdrag som verkar för att stimulera och påverka arkitektur-, form- och designutvecklingen i Sverige samt främja svensk design internationellt. Föreningen har ca 2 300 medlemmar och är rikstäckande genom 13 aktiva ideella regionalföreningar, där Svensk Form Syd är äldst (grundad 1945) och med den mest omfattande verksamheten genom Form/Design Center i Malmö.

Svensk Form riktar sig till privatpersoner, företag, utbildningar och yrkesverksamma inom form, design, mode, konsthantverk och arkitektur. Föreningen, som är världens äldsta designorganisation, grundades redan 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger även ut tidskriften Form sedan 1905 i både en svenskspråkig- och en engelskspråkig edition. Den årliga utmärkelsen och vandringsutställningen Ung Svensk Form, har blivit föreningens mest uppskattade publika projekt. USF erbjuder dessutom många olika stipendier och har därmed blivit en allt viktigare arena för designstudenter att ta steget ut på arbetsmarknaden. Föreningen har sitt kansli och bibliotek i samma fastighet som SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) på Skeppsholmen i Stockholm.