FormRadion


FormRadionFormRadion – gratis podcast om nordisk arkitektur och design.

FormRadion är Formredaktionens egen podcast som gavs ut 2013-2014.

Programledare: Salka Hallström Bornold, redaktionschef
Redaktion: Bo Madestrand, chefredaktör, Salka Hallström Bornold, redaktionschef
Musik och ljudproduktion: Lars William