Syd

Välkommen till Svensk Form Syd – Form/Design Center

NYHET: SVERIGES ARKITEKTER + FORM/DESIGN CENTER

SVERIGES ARKITEKTER + FORM/DESIGN CENTER
Vi utvecklar tillsammans med Sveriges Arkitekter ett tvåårigt pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt/nationellt. Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina 2 000 medlemmar i Skåne och ska bedriva ett mer intensivt opinionsarbete lokalt.

SOUTHERN SWEDEN CREATIVES
Som en prioriterad del av satsningarna på branschens utveckling deltar Form/Design Center i Southern Sweden Creatives. Projektet syftar till är att förstärka internationaliseringsförmågan hos kulturella och kreativa entreprenörer i södra Sverige. Målet är att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling. De tre områdena där särskilda satsningar ska göras är film, media och design.

Läs mer här: www.formdesigncenter.com/branschutveckling

 

Om Svensk Form Syd – Form/Design Center:
Mötesplats / Utställningar / Tidskriftscafé / Butik

garden

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design.

Här visas årligen ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv. I caféet hittar du ett stort urval av både svenska och internationella design- och arkitekturtidskrifter och i butiken kan du köpa skandinaviska designklassiker såväl som nya produkter.

Form/Design Center startade sin verksamhet 1964 och drivs av regionalföreningen Svensk Form Syd. Svensk Form, som är en ideell förening, startades 1845 under namnet Svenska Slöjdföreningen och är världens äldsta förening för formgivning. Form/Design Center är Sveriges äldsta designcenter.

Form/Design Center ligger centralt vid Lilla Torg i Malmö i Hedmanska gården, en byggnadsminnesförklarad kringbyggd gård med anor från 1500-talet. Handelsmannen Gabriel Hedman lät 1850 uppföra det stora spannmålsmagasinet som idag är Form/Design Center. Form/Design Center har som mål att stimulera och spegla designutvecklingen i regionen och i Sverige men också skapa engagemang och kunskap om design och dess betydelse för vår omgivning och vardag.

www.formdesigncenter.com