aaa

”Bostäder som tidsmarkörer och vattendelare” Föreläsning med Hedvig Hedqvist i Örebro

Av: RF Örebro län, okt 17, 2018

”Bostäder som tidsmarkörer och vattendelare”
Föreläsning om BOSTADEN i formmånaden Hylla Vardagen med
Hedvig Hedqvist, designjournalist och Inredningsarkitekt.

Från folkhemmens Rosta gärde och Baronbackarna till nya boendeideal, sociala strukturer och en ekonomi baserad på bostadskarriär.
Goda bostäder är förutsättning för god samhällsutveckling var mantra på 30-talet. Hur gick det sen och hur är det idag?

Tid: 18:30 (mingel från kl 18)
Lokal: Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

(länk till Hedvig på Wikipedia)

Ett arrangemang inom Formmånaden ”Hylla Vardagen” i Örebro län. Se www.svenskform.se/hylla-vardagen


aaa

Vernissage: DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Av: RF Skåne, aug 23, 2018

Välkommen på vernissage!

Visionär utställning om arkitektur för vår framtida livsmiljö. 33 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige väljer var sitt tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete som en film, en bok, en debattartikel eller en fysisk modell. Allt material ska vara nyproducerat för utställningen.

Utställningen är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Form/Design Center. Curator är Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA.

Läs mer om utställningen här!

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter och Form/Design Center
FÖR VEM: Alla


aaa

Formutflykt till Ellen Keys Strand & Naturum Tåkern

Av: RF Örebro län, jun 16, 2018

Lördagen 16/6 

En heldags Formutflykt till Ellen Keys Strand & Naturum Tåkern.

Ellen Keys Strand ligger på sydsluttningen av Omberg vid Vättern. Efter många år utan ett permanent hem byggde hon sig ett eget drömhus (1911) där hon kunde slå sig till ro. Ellen Key (1849 – 1926) var en världsberömd författare, pedagog, fredsivrare, kvinnosakskämpe och visionär. År 1900 slog hon igenom internationellt med sin mest berömda bok, Barnets Århundrade, men för oss formnördar är väl ändå hennes skrift Skönhet för alla från 1899 den mest betydelsefulla.

Naturum Tåkern är ett besökscentrum vid fåglarnas sjö Tåkern, intill Omberg och Vättern. Inne på naturum Tåkern finns utställning, filmrum, lab och konferensrum. I området finns fågeltorn och vandringsleder. Den speciella träbyggnaden är beklädd med vass. Ritat av Wingårdh arkitekt­kontor och var nominerat till Träpriset 2016.

Hålltider:
8:30 Samling i Örebro vid ”Tappställets Parkering” (nära Gustavsvik), för dem som önskar samåka från Örebro (Pga Vätternrundan så åker vi omvägen via Pålsboda-Borensberg-Mjölby, därav den väl tilltagna tiden).
11:30. Samling vid rastplatsen invid Ellen Keys Strand för dem som inte samåker. Vi åtnjuter då också vår medhavda fikakorg som var och en själv tar med.
12:00 är vår förbokade visning, som pågår ca 1 timme.
Därefter tar vi oss till Tåkerns Naturrum.
14:15 är vår förbokade invändiga visning, som pågår ca ½ timme.
Därefter får vi mat. Simon Tullstedt & Mats Olsson fixar käk över öppen eld till oss.
Här finns det visst också möjlighet att köpa kaffe & enklare fika.
Runt kl 18 beräknar vi vara hemma igen.

Visningarna och maten är kostnadsfria för medlemmar i Svensk Form Örebro län, kostar 200 kr för andra.
Själva resan betalar var och en för sig direkt till bilägaren enl vår princip 5 kr/mil.
Anmälan senast 10/6 till orebro@svenskform.se.
Anmäl också om du har specialkost.

# Utflykten är en del av förberedelserna inför oktobers stora formevent i Örebro ”Hylla Vardagen”.


aaa

Abar: Entré & Råängen – Visioner för framtiden

Av: RF Skåne, maj 16, 2018

Sveriges Arkitekter Skåne bjuder in till ABAR med fokus på två av regionens mest spännande stadsbyggnadsprojekt.

Köpcentret Entré och området Råängen är två projekt vars ägare gått in med tydliga visioner för hur framtidens stadsliv ska vara och hur det ska formas.

Råängen
Råägnen har främst synts genom utplaceringen av den brittiske konstnären Nathan Coleys ljusskulptur ”Heaven is a place where nothing ever happens” på Krafts torg i Lund. Verket är en del av ett pågående samtal med Lundaborna som Domkyrkan för, genom konst och arkitektur, kring utvecklingen av 12 hektar åkermark som kommer att utgöra en del av det framtida Lund.

Domkyrkan äger sammanlagt 150 hektar åkermark vid Brunnshög och omkring 2020-2023 kommer det att bli aktuellt att avyttra tolv hektar för bland annat bostadsbyggande. White ar­ki­tekter har anlitats för att ta fram ett kon­cept och led­ord för det fram­ti­da bo­stads­om­rå­det Råängen och området ska präglas av ”fy­sisk och psy­kisk håll­bar­het” med en grund i kristna vär­der­ingar. Målet är en intressant stads­del som ger en trev­lig käns­la i kroppen.

Entré
Under 2017 förvärvade fastighetsbolaget Trianon köpcentret Entré i Malmö med den tydliga visionen att utveckla detta som en mångfacetterad mötesplats. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad, som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Målet är att komplettera handeln med kultur, aktiviteter och samhällsservice.

Entré har redan idag en säregen karaktär i Malmö med ett köpcenter dit många går för att träna eller se bio. Trianon ser stor potential i förvärvet med Entré, främst eftersom bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Östervärn samt den nya tågstationen. Folktandvården blir den första samhällsservice som flyttar in 2018 och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget med en kontraktstid på 15 år.

Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30. Bjud gärna in kollegor, vänner och studiekamrater.


aaa

Lunchföreläsning: Vässa dig inför ditt lönesamtal

Av: RF Skåne, maj 16, 2018

Tips och råd inför lönesamtalet för Sveriges Arkitekters medlemmar.

Allt fler förhandlar sina löner själva. Sveriges Arkitekter erbjuder därför detta kostnadsfria seminarium till alla medlemmar, där vi diskuterar kring lönesamtalet samt berättar vilka rättigheter och skyldigheter du och arbetsgivaren har. Du får också med dig våra bästa tips och råd inför ditt lönesamtal.

Läs mer >> www.arkitekt.se

FÖR VEM: Sveriges Arkitekters medlemmar
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: via länk – www.anpdm.com/public/event


aaa

ABAR: Lars Nittve + Utställningen DESIRE

Av: RF Skåne, apr 25, 2018

Sveriges Arkitekter Skåne bjuder in till ABAR, vår kväll med mingel och föreläsningar, denna kväll med fokus på utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö.

Kvällen inleds med att DESIRES kurator, Gunilla Kronvall, berättar om utställningens som äger rum i augusti 2018 på Form/Design Center. Efter detta lämnar vi över till kvällens inbjudna talare, Lars Nittve, som ger en inspirationsföreläsning inför DESIRE, utifrån hans erfarenheter av att driva och utveckla museum såsom bland annat Louisiana i Danmark, Tate Modern i London, och M+ konstmuseum i Hong Kong.

Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30.


aaa

Plats: barnets offentliga rum. Örebro

Av: RF Örebro län, apr 23, 2018

Plats: barnets offentliga rum.

Varmt välkommen på en lunch och seminarium om barnets offentliga rum. Sveriges arkitekter, Svensk Form, Exposé arkitektur och Örebro Konsthall bjuder in alla intresserade till en lunch där vi vill dela erfarenheter, inspirera och samtala om barnets plats i våra städer.

Örebro växer åt alla håll, i den snabba utvecklingen är det lätt att glömma att staden är för alla, även för de minsta. Hur arbetar vi i Örebro med våra barn? Saknar staden strategier och nätverk för att fånga upp barnets perspektiv och behov? Varför är det så viktigt att arbeta med barnets perspektiv när vi planerar våra städer och hur gör vi vår stad mer tillgänglig för barnen?

Möt Mie Svennberg som på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med strategier och stadsplanering utifrån tankar om en stad för barn. Göteborgs stad har byggt upp ett starkt och brett nätverk för att effektivt kunna arbeta med barnens roll i staden. Mie delar med sig av erfarenheter och berättar hur nätverket fungerar och varför det är så viktigt att jobba med dessa frågor för en långsiktig och hållbar stadsutveckling.

Möt Eva-Johanna Isestig som är barnkulturdesigner och arbetar i uppdrag där designprocesser med barnen är avgörande för slutresultatet. Hon berättar om sina verktyg, ger råd och exempel på hur man kan involvera barn i tidiga skeden och låta dem ta en större del i utformningen av våra miljöer.

Program:
11:30-12:30 Mie Svennberg, stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
12:30-13:30 Eva-Johanna Isestig,
13:30-14:00 Tid för eftersnack

Vi bjuder på en enklare vegetarisk lunch och ett intressant samtal om arkitektur, stadsplanering och design ur barnets perspektiv.

Anmäl er på facebooksidan ”platskolon” genom att klicka kommer på evenemanget eller via epost: joakim@exposeakd.se


aaa

Seminarium: Arena Praktik/Akademi – Sociala innovationer som förändrar Sverige

Av: RF Skåne, apr 17, 2018

Helsingborg skapar en testbädd för social innovation. Genom konkreta exempel delar vi gemensamma utmaningar, framgångar och frågeställningar.

Regeringen investerar 150 miljoner i stöd till social innovation och socialt entreprenörskap och området blir alltmer uppmärksammat och etablerat. Men det behövs fortsatt spridning, forum och mötesplatser där vi kan dela med oss av vilken roll social innovation spelar i dagens samhälle och hur social innovation kan hjälpa oss att möta framtidens stora samhällsutmaningar.

Genom att lyfta konkreta exempel på sociala innovationer kan vi också få ta del av gemensamma utmaningar, framgångar och frågeställningar. Vad saknas i dagens systemstruktur? Vilket stöd behövs för att växla upp framgångsrika initiativ? Hur kan vi bli bättre på att utvärdera värdet av sociala entreprenörers insatser?

I Helsingborg genomförs en bred aktivitet av sociala innovationer och genom att ta del av dessa, kan vi bli klokare tillsammans och fortsätta sätta en tydligare agenda för att stärka upp området. Delta och ta del av samtal med olika samhällsentreprenörer från olika sektorer för att bättre kunna förstå och fortsätta utveckla området social innovation.

Föreläsare
Rebecka Nilsson, event- och marknadsansvarig Think Open Space och Mindpark introducerar eftermiddagen.
Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation berättar om social innovation ur ett nationellt perspektiv.
Emelie Dahlström, acceleratoransvarig SoPact om social innovation som metodik och samverkan mellan acceleratorprogrammets sociala entreprenörer och Helsingborgs stad, forskare och studenter.
Jamila El-Hallah, I am fashion är ett integrations- och modeprojekt som riktar sig till mode- och designutbildade ungdomar och nysvenskar med sömnadserfarenhet.
Marcus Pellinen, projektledare vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborgs stad. Hur har Helsingborgs stad arbetat med testbäddar inom vård om omsorg där företag tillsammans med vårdgivare får möjlighet att testa nya idéer i en praktisk verklighet.
Björn Wäst, Bostad Först, enhetschef stödboendeenheten Helsingborg stad. Bostad först är ett initiativ där hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa får en egen lägenhet utan krav på drogfrihet eller nykterhet. Bostaden blir en fast punkt samtidigt som det under tiden ges stöd med att ta tag i övriga delar av sitt liv som ekonomi, sysselsättning, social samvaro och missbruk. Hur kan samverkan och metodutveckling se ut när det sker mellan boende, offentlig sektor och bostadsbolag?
Minna Loveng

Panelsamtal
Jamila El-Hallah, I am fashion; Marcus Pellinen, vård- och omsorgsförvaltningen; Hanna Sigsjö, MSI; Emelie Dahlström, SoPact och Bostad först.

Moderator
Eva Engquist, styrelseordförande Form/Design Center.

Vi bjuder på fika och du får även möjlighet att träffa entreprenör på plats och kika på boken 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige som gavs ut i november 2017 av Mötesplats Social Innovation.
Mer om boken här:
http://socialinnovation.se/projekt/detta-ar-100-sociala-innovationer/

PLATS: THINK Open Space Auditoriet, Helsingborg (adress: Bredgatan 11)
ARRANGÖR: Form/Design Center, Movium SLU Alnarp, Mötesplats Social Innovation (MSI), Sopact, Think Open Space och Mindpark.
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: http://bit.ly/2EJAw7u (senast 12 april, anmälan är bindande)


aaa

Vernissage och ABAR: Varvstaden – åter till framtiden

Av: RF Skåne, apr 05, 2018

Välkommen till ABAR och öppning av utställningen ”Varvstaden – åter till framtiden”. Anders Lendager från Lendager Group berättar hur de har arbetat med cirkulär ekonomi genom upcycling av byggnadsmaterial i Varvstaden.

Varvsstaden bildar en viktig del av Malmös utvecklingshistoria och har ingått i flera generationer Malmöbors liv och vardag. Varvet var en del av Malmös identitet och hade även stor påverkan på Malmös kultur. Malmös industriella förflutna finns inbäddat i Kockums gamla byggnader, och de råa, gedigna och patinerade materialen berättar alla historien om platsens tidigare liv. Därför är det både viktigt och nödvändigt att de olika materialen tas på allvar. För att kunna skapa en ny hållbar stadsdel och samtidigt bygga vidare på Varvsstadens historia och identitet är det logiskt att nyttja potentialen i de stora materialresurser som området redan är försett med. Varvsstaden AB har därför låtit utarbeta en dokumentsamling bestående av tre delar; Kompass, Idékatalog och Materialkatalog.

Att nyttja befintliga material
Den här utställningen tar avstamp från Idékatalogen vars syfte är att ge en inblick i de många möjligheter som finns till att återanvända befintliga material inom framtida projekt. Idékatalogen tydliggör vilken värdefull resurs materialen utgör eftersom de kan generera nya affärsmöjligheter, skänka området en unik karaktär och bespara miljön stora mängder CO2-utsläpp. Idékatalogen ger även en överblick över de vanligast förekommande materialslagen som finns i Varvsstadens olika befintliga byggnader (betong, tegel, glas, stål och trä). Ett helt nytt grepp inom stadsomvandling är att dessa material betraktas som Varvsstadens Materialbank, vilken möjliggör att olika lämpade material bildar nya resurser via återvinning, återbruk eller upcycling inom den framtida stadsdelen.

Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30.

OM ABAR
Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR – kvällar med mingel och föreläsningar på Form/Design Center. Målsättningen är att erbjuda medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.


aaa

Seminarium: Arena Praktik/Akademi – Värden i stadsutvecklingen

Av: RF Skåne, apr 04, 2018

Välkommen till ett seminarium/workshop om att utveckla stadens värden, bortom det som går att värdera i pengar.

Ett viktigt mål med att utveckla våra städer är att skapa värden. Men erfarenheter visar att visionära ambitioner om värdebaserad stadsutveckling ofta får stryka på foten för en snäv, monetär syn på värden. I värsta fall kan det som är värdefullt i en stadsmiljö förstöras i en stadsutvecklingsprocess.

I den här workshopen vill vi undersöka hur olika aktörer genom samverkan kan identifiera vilka värden som finns i ett område, för att i nästa steg genom olika insatser och med hjälp av modeller för värdeberäkning kan stödja utvecklingen av de värdena (ekonomiska, sociala, kulturella etc).

Workshopen är ett samarbete mellan Malmö universitet, White och Mistra Urban Futures Skåneplattform, och tar sin utgångspunkt i den planerade utvecklingen av hamnen i Ystad. Vi kommer att lägga ett särskilt fokus på vikten av lärande, eftersom detta är en förutsättning för att hantera och lösa konflikter mellan olika värdeskapande processer.

Vi kommer att inleda med en övergripande presentation från White om hur man kan förstå och beräkna värden i stadsutveckling. Vi kommer att ta upp svenska och internationella exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor i praktiken. Därefter kommer en kort presentation kopplad till utvecklingen av Ystad hamn utifrån frågeställningarna ”Vilka värden vill vi värna om och hur kan konst och kultur bidra till att identifiera dessa?”

I nästa steg bjuds deltagarna in till en interaktiv workshop kring olika sätt att synliggöra och beskriva värden. Vi avslutar eftermiddagen med att presentera inspel från deltagarnas arbete.

Deltagare
Magnus Johansson, Malmö universitet och Mistra Urban Futures
Victoria Percovich, White
Josef Sjöberg, White
Charlotta Blom, kulturchef Ystad kommun
Leila Ekman, stadsarkitekt Ystad
Carina Tenngart Ivarsson, planchef Ystad kommun

PLATS: Ystad konstmuseum, St Knuts torg, Ystad
ARRANGÖR: Malmö universitet, White, Mistra Urban Futures,
Form/Design Center
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: maila senast 28 mars till lina@formdesigncenter.com
(anmälan är bindande)