_L8A0591_s_web

Representanter för styrelse och personal med utmärkelsen.