Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Svensk Forms Opinionsnämnd

Publicerat: 07 december, 2020

My Little Pony nyckelringen av Hasbro var en bilaga i ett ärende som Opinionsnämnden fattade beslut om 1987. Beslutet blev att Hasbros My Little Pony inte uppnådde upphovsrättslig verkshöjd.

Sedan slutet av 1920-talet arbetar Svensk Form med upphovsrättsfrågor och 1953 startade föreningens opinionsnämnd sin verksamhet. Nämnden utgör ett opartiskt sakkunnigorgan som har till uppgift att yttra sig angående upphovsrättsligt skydd för brukskonst.

Redan 1753 fanns det i svensk lagstiftning en förordning gällande mönsterskydd för sidentyger som i stora drag var en direkt översättning av en motsvarande fransk lagstiftning från 1744. Förordningen fick aldrig någon större betydelse i Sverige och först 1899 utökades det mönsterrättsliga skyddet med lagen om skydd för vissa mönster och modeller. Svenska Slöjdföreningen var från starten 1845 aktiv i frågor som rörde plagiat av brukskonst. 1918 var man delaktig i en proposition för att utöka mönsterskyddslagen från 1899 och från slutet av 1920-talet fanns det även en specifik kommitté inom föreningen som arbetade med frågorna. Dock saknades ett riktigt juridiskt organ med fokus på form och design i Sverige.

Opinionsnämndens bedömning 1997 var att motpartens kanna gjorde intrång på det upphovsrättsliga skydd som SAS-kanna ansågs ha.

200 år efter att lagen om mönsterskydd för sidentyger instiftades, grundades därför Svenska Slöjdföreningens opinionsnämnd med uppgift att yttra sig angående upphovsrättsligt skydd för brukskonst.1969 blev Opinionsnämnden även sakkunnigorgan för att bedöma frågor om upphovsrättsligt skydd på uppdrag av Justitiedepartementet.

1998 Bedömde Opinionsnämnden att Robust stolen, formgiven av Stephan Gip, uppnådde upphovsrättslig verkshöjd vilket ledde till att Impotex stolen ansåg falla inom originalstolens skyddsomfång och fick inte säljas eller marknadsföras.

Mellan 1953 och år 2000 gav nämnden ut sina yttranden i bokform där man kan ta del av olika plagiatsärenden från SAS-kaffekannan, barnstolen Robust och My Little Pony till arkitektritade hus och Ericssons snabbtelefonapparat. 2001 gav nämnden även ut en ordbok för juridiska och konstvetenskapliga begrepp för beskrivning av brukskonst av Torsten Halén och Rune Monö.

Läs mer om Opnionsnämnden här.

 

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies